Unik modell där alla jobbar tillsammans för lyckad integration

0
272

IntegrationssatsningJärfälla kommun har tagit sitt integrationsansvar
på största allvar.
Målet är att tillsammans med
civilsamhälle och näringsliv bli
bäst i landet på att hjälpa nyanlända
att snabbt etablera sig i
samhället.

Vi har valt att gå ett steg längre än
vad som krävs av oss. Vi har i
samverkan med alla goda krafter i civilsamhället
och näringslivet prioriterat insatser
för att snabbt få ut nyanlända i
arbetslivet och det med en modell som
är unik i Sverige, säger Patrik Vuorio,
projektledare för Järfälla kommuns samverkansplattform
för integration.
Järfälla har precis som landets alla
kommuner blivit tilldelade ett visst antal
nyanlända. I år ska kommunen ta emot
233 personer, förra året 169. Samtliga
har uppehållstillstånd. Utmaningen är givetvis
att se till att alla dessa människor
får ett så bra bemötande som möjligt.

I uppdraget från staten ingår att ta fram
bostäder och att på olika sätt stödja med
samhällsvägledning och språkundervisning.
Patrik Vuorio betonar att det i
Järfälla fanns en bra grund att bygga på,
olika mötesplatser och nätverk, exempelvis
Röda Korsets språkcafé och liknande
initiativ, där även allmänheten är
involverad. Men Järfälla kommun ville
alltså mer än så.
– Det vi från kommunens sida har
gjort är att samordna det som redan fanns
med helt ny verksamhet, där vi alla långsiktigt
jobbar tillsammans för de nyanländas
bästa, säger Patrik Vuorio och
betonar att det visade sig finnas ett stort
engagemang att vilja vara med, vilket är
en förutsättning för bra integration.
Under hösten skapades en samverkansplattform
med 37 föreningar, trossamfund
och företag. Vid träffar i december
deltog hela 180 representanter.
Det finns med andra ord många människor
som vill hjälpa till i arbetet med att
integrera nya invånare. Och fler är välkomna
till fortsatta möten och mingelträffar.

Målet är klart uttalat, att gemensamt
och samordnat bidra till resultatorienterad
integration, att snabbt och effektivt få
in nyanlända i arbetslivet för att på så vis
bli etablerade i det svenska samhället.
Snittiden idag för en nyanländ att
komma i arbete i Sverige är 7–8 år.
Genom Järfällas arbetsmodell är målet
att landa på 1–2 år.
– Genom de insatser vi nu gör, bland
annat samordnade kontakter med företag
och matchningar av nyanländas kompetenser
mot praktikplatser, är det fullt
möjligt, menar Alexander Rajsic, samordningschef
för integration och mottagande
i Järfälla kommun.
Nyligen påbörjades ett pilotprojekt
där volontärer från föreningar och trossamfund
ställer upp som mentorer för
nyanlända i samband med deras praktikperiod,
allt för att underlätta deras introduktion
i samhällslivet.
– Man kan också som redan etablerad
i det svenska samhället göra en viktig
insats genom att bli ”Järfällakompis”
med en nyanländ person. Du som är intresserad,
tveka inte att höra av dig, avslutar
Patrik Vuorio.