Unik studie öppnar för behandling med sjukhushundar

Lille Akram sitter på golvet tillsammans
med sin mamma Wafa.
Det är hans andra besök hos den
från TV välkända sjukhushunden
Livia. Både hon och hennes dotterdotter,
”lärlingen” Luna, är
som alltid inför patientbesök nyduschade
och framför allt förväntansfulla,
glada men samtidigt
lugna och stilla.

Vi befinner oss på Akademiska
barnsjukhuset där Livia tar emot
sina patienter. I ”hundterapirummet”
finns också hundinstruktören
Annhelen Darberg och barnläkaren Ann
Edner.
– Livia älskar att jobba, att vara nära
barn är det bästa hon vet, hon möter alla på
deras egen nivå, berättar Ann Edner, som
vid sidan av sitt jobb som överläkare på
neonatalavdelningen driver ett unikt forskningsprojekt
som går ut på att undersöka
sjukhushundars effekt
på patienter.
Hennes egen hund
Livia, som hemma
har ett helt vanligt
hundliv, har här en
nyckelroll. Hon är
Sveriges första sjukhushund,
men fler lär
det bli, många fler.
Det är Ann helt övertygad
om. Intresset
från landets barnsjukhus är jättestort, berättar
hon. De väntar nu på att resultaten
från doktorsavhandlingen ska bli färdiga,
förhoppningsvis inom ett par år, och därmed
få beforskade riktlinjer hur man ska
jobba med sjukhushundar.
Ann Edner har som läkare jobbat med
svårt sjuka barn i hela sitt yrkesliv. Hon
har också ända sedan hon var barn levt
med hundar och har sett vad gott hunden
gör för barn. Det var så tanken växte
fram, om hundar som en del i behandlingen
av sjuka barn.
– Hunden är människans bästa vän, påpekar
hon. De ger villkorslös kärlek, och
många mår bra av att umgås med en
hund. Vid beröring utsöndras till exempel
ett välmåendehormon som ger ett lugn
som kan vara i flera timmar.

Att studien mötts med viss skepsis säger
sig självt. Och Ann säger sig ha full respekt
för dem som har varit tveksamma
och oroliga. Till exempel i fråga om allergier
och bakterier.
– Jag har forskat hela mitt yrkesliv och
det är bara med kunskap och vetenskap
som vi kan visa om det är bra eller dåligt
med sjukhushundar.
Hundar inom vården är visserligen
inget nytt, till exempel terapihundar och
vårdhundar inom psykiatrin och äldrevården.
Men sjukhushundar är något helt annat.
– Livia är tränad
och skött enligt speciella
riktlinjer för att
kunna vara på sjukhus,
säger Ann och
betonar att kraven på
en sjukhushund självklart
måste vara lika
hårda som på läkemedel
och annan behandling.
Livia har därför
gått igenom ytterst noggranna odlingar,
tester och är specialvaccinerad, specifikt
anpassad för sjukhusmiljön med dess
krav på renlighet, trygghet och säkerhet.
För Livia och andra framtida sjukhushundar
gäller det att alltid lyda, vara psykiskt
stabil, att inte reagera på ljud, konstiga
rörelser, apparater och att inte slicka.
– Det var när jag började jobba här på
Akademiska barnsjukhuset 2013, som
forskningsarbetet tog fart. Tre år senare,
efter rigorös riskanalys och etisk ansökan,
kunde äntligen studien på patienter
påbörjas. Totalt 50 barn, 3–18 år, har sedan
dess fått träffa Livia, 25 flickor och
lika många pojkar. De har registrerats,
observerats och fått svara på enkätfrågor.
Studien har dessutom en allergi- och en
bakteriologidel.
– Det finns inga allergifria hundar utan
man måste testa varje hundindivid. Här
har Livia, som är en labradoodle, en blandras
som inte fäller hår, visats sig vara väldigt
passande som sjukhushund.
– Genom att registrera barnens hjärtfrekvens
har vi studerat om barnen blivit
lugnare av att träffa Livia. Du ser själv hur
glad Akram är, hur han skiner upp när han
får vara nära hundarna. Här tillsammans
med Livia får han och andra sjuka barn
guldkant på tillvaron och det visar också
vår studie. De blir gladare, mindre ångestfyllda,
har högre välmåendegrad och upplever
sjukhusvistelsen mer positiv. Och
följer man uppsatta riktlinjer så är risken
för bakterieöverföring minimal.

Mamma Wafa berättar att Akram föddes
i vecka 22. Han vägde då bara 477
gram. Idag är han en glad krabat på 9 kilo,
men behöver fortfarande andningshjälp.
Men han kommer så småningom
att bli fullt frisk. Han är med andra ord ett
utmärkt exempel på det fantastiska arbete
som bedrivs på intensivavdelningen för
nyfödda barn.
– Vi har nog en av världens absolut bästa
neonatalvård här på barnsjukhuset, inte
minst värdegrunden – att alla barn har rätt
till samma vård, säger Ann, vars ambition
är att med beprövad forskning visa att det
har en positiv effekt att träffa en hund som
komplementär behandling, givetvis för
dem som vill, och på sikt inte bara till barn,
betonar hon. Att träffa Livia har visat sig
vara en terapi även för oroliga föräldrar.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Mikael Wallerstedt