Uppdrag: Fixa 140 000 bostäder

0
334

Torlef FalkFör att Stockholm ska fortsätta fungera och
vara en attraktiv stad krävs fler bostäder.
Fram till 2030 ska hela 140000 nya bostäder
byggas. Uppdraget att göra det möjligt ligger
på byggeneralen Torleif Falk.

Ett helt Malmö,
140 000 bostäder,
ska byggas fram till
2030 i Stockholms
stad. Redan till 2020 ska 40 000
nya bostäder finnas på plats.
– Fokus är att bygga hyresrätter
med rimliga hyror både med hjälp
av allmännyttan och privata aktörer,
men även fler bostadsrätter behövs.
Studentlägenheter är prioriterat och
vi kommer också behöva lösa bostadsfrågan
för tillfälliga boenden
till flyktningar och människor med
andra sociala behov. Det är ambitiösa
mål som kräver mycket samarbete
och samordning, både inom staden
och med alla som vill bygga i
Stockholm. Med ett gott samarbete
över alla gränser är jag övertygad om
att vi kommer att klara av det, säger
Torleif Falk.

Han kallas ofta för byggeneral
men är formellt bostadssamordnare i
Stockholms stad. Hans roll är ny sedan
februari 2015 och uppdraget är
att vara spindeln i nätet när staden
höjer takten i bostadsbyggandet. Och
han borde veta hur det ska fungera.
– Jag har jobbat i många delar av
byggprocessen, jag har både ritat och
projekterat hus och även varit delaktig
på byggen,
jobbat som byggherre,
med projektutveckling
och drivit
detaljplaner och exploatering.
Jag har sett problemen men också
möjligheterna. Med den kunskapen
försöker jag utveckla hur saker och
ting fungerar, både inom staden
men också i kontakten med
alla som vill bygga här, säger
Torleif Falk.
Utmaningarna
som han jobbar
med är flera och
de växer i takt
med att staden växer.
– Vi ska bygga många bostäder
och service på kort tid med hög kvalitet
samtidigt som miljökraven höjs,
fler människor påverkas av byggen
och trafiken blir allt mer intensiv
trots att vi strävar efter motsatsen.
Marken att
bygga på är också
begränsad. Allt det
här gör att byggprocesserna
blir allt mer komplexa och kräver
mer och mer samarbete för att stadens
resurser ska kunna användas på
bästa möjliga sätt.

Torleif Falk återkommer ofta till hur
viktigt samarbete är.
– De allra flesta jag träffar är överens
om att det är bra att Stockholm
växer, sedan finns det lite olika uppfattningar
och vägar hur staden ska
växa. Stockholms stad har givetvis en
mycket stor och viktig roll i det här
men privata byggbolag, markägare
och alla entreprenörer som faktiskt
bygger är jätteviktiga. Utan samarbete
skulle vi aldrig kunna nå målen
och bygga en stad där det blir möjligt
för alla att hitta ett bra boende.
Från att det finns en idé om vad
som borde byggas var tills att någon
kan flytta in i sin bostad är det många
steg som måste gås igenom. I stadens
övergripande planering ingår
redan i dag drygt 115 000 bostäder.
Nästan 30 000 är pågående i detaljplaner
och kring 17 000 bostäder har
färdig detaljplan och är redo att börja
byggas så fort det är praktiskt möjligt.
Så att staden håller på att växa
råder det inga tvivel om.
– Ungefär hälften av de 5 000 bostäder
som enligt planen ska färdigställas
i år är redan klara. Vi kommer
också påbörja ungefär 5 000 ytterligare
bostäder i år.

Text: Per-Åke Hultberg