VA Installationer klarar alla reningsverk – hög som låg

0
66

VA Installationer i norr levererar kompletta
vatten- och avloppslösningar för
alla sorters hushåll. Men de har dessutom
specialiserat sig på att installera i områden
som kräver hög skyddsnivå.
Krav på rening av avloppsvatten har funnits i
decennier. Har du en vattentoalett räcker det inte
med enbart en slamavskiljare, avloppsvattnet behöver
behandlas och renas så att inte så att det
inte ”uppstår olägenheter för människors hälsa
och miljön” som det formuleras.
Normalt är detta inte någon särskilt komplicerad
historia, enskilda hushåll, samfälligheter och
kommuner gör det till vardags, men ibland
krävs det mer avancerad rening. Det som kallas
hög skyddsnivå. Det gäller till exempel inom
vattenskyddsområde eller där utsläpp av avloppsvatten
sker direkt i eller i nära anslutning
till ett vattendrag. Det gäller också vid nybyggnation
av hus.

Med mer tekniskt språk ska avloppsanläggningen
klara 90 %-rening av organiskt material, BOD,
det vill säga den mängd syre som behövs för att
bryta ner en viss mängd organiskt material.
Anläggningen ska också klara 90 %-rening av
fosfor och 50 %-rening av kväve. Om avloppsvattnet
släpps ut i närheten av en badplats krävs
också att reningar har bra bakterieavdödning,
vilket kan vara ett problem med vissa minireningsverk.

Många fastighetsägare söker tillstånd för reningsverk
som inte är tillräckligt dimensionerade
och får avslag från kommunen gång på gång.
VA Installationer i norr kan lösa det här.
– Vi är certifierade för att installera och leverera
kompletta avloppslösningar för alla sorters industrier,
campingar, hotell, samfälligheter och
kommuner, säger Nicklas Sandberg och
Elisabeth Isacksson. Vi har även möjlighet att
uppgradera befintliga anläggningar i både kapacitet
och prestanda.
– Vi är inte heller märkesbundna, så vi använder
oss av det bästa som finns på marknaden, så
att du får kvalité på jobbet och den bästa lösningen.
Alla fastigheter har olika krav om vad
som är bästa lösningen och vad som krävs för ett
bra avloppsystem.
Välkommen att kontakta oss för alla sorters
kompletta avloppslösningar på alla skyddsnivåer.