Vad är din plan för framtidens samhälle?

0
349

Ross NelsonVar med och planera framtida
bostadsområden eller lägg upp
strategierna för en helt ny köpstad.
Tänk ut bästa möjliga lösning
med hänsyn till miljöaspekter,
trivsel för de boende
och fastighetsägarnas eller
kommunens investeringar.

Det är vad Samhällsplanerarprogrammet
vid Högskolan i
Gävle handlar om.
– Här planerar vi för framtidens
hållbara städer, säger Ross Nelson, biträdande
Anmälan högskolan Gävleutbildningsledare vid Samhällsplanerarprogrammet
på Högskolan
i Gävle.
De två första åren av det treåriga
Samhällsplanerarprogrammet är gemensamt
för alla och innehåller både
fysisk planering och geografi. Under
det tredje året sker en specialisering
mot antingen fysisk planering eller
geografi.

Den fysiska planeringen handlar
bland annat om juridiken kring översikts-
och detaljplaner och de miljöaspekter
som måste beaktas för att få
börja bygga och renovera bostadsområden.
Här i GIS huvudstaden ingår
självfallet arbete med geografiska informationssystem
i studierna.
Högskolan i GävleGeografi innehåller både samhällsoch
naturgeografi och kopplar ihop
samhällsplaneringen med naturlandskapet;
hur vi genom historien har valt
att bosätta oss och hur vi bor i dag.
Samhällsplanerarprogrammet bygger
på projektbaserad undervisning
och praktisk ”learning-by-doing” i
olika arbetsprocesser, men undervisningen
sker också som föreläsningar
eller seminarier i mindre grupper.

Utbildningen samarbetar med olika
arbetsplatser inom Gävle kommun
och närliggande företag i regionen vilket
gör det möjligt att inom utbildningen
arbeta med aktuella planer,
data, information och frågeställningar.
Studentutbyte finns med Thompson
Rivers University i Kanada och
Southern Illinois University i USA.
Efter utbildningen har du gott om
möjliga karriärvägar. Det är stor efterfrågan
på samhällsplanerare nu när
byggandet i Sverige tagit fart. Från
byggföretag, kommuner, konsulter
och myndigheter som Boverket och
Naturvårdsverket.
– Den stora utmaningen i samhällsplaneringen
är klimatförändringarna
och när man arbetar med samhällsplanering
arbetar man långsiktigt, säger
Ross Nelson. Vi brukar prata om
50-åriga livstider när det gäller infrastrukturen.
Och här hänger allt ihop;
geografi, sociala frågor, ekonomi. Vi
behöver se hela staden.
– I GIS handlar det om att upptäcka
och kreativt använda de variabler
som går att få fram. Sätta ihop
dem på olika sätt och få nya perspektiv.