Vad händer på Galten?

Kvarteret Galten, mitt emot
Konsthallen
vid Mårtenstorget
i Lund, där regionbussarna
har hållplats i dag, ska bli en ny
spännande och mer livfull plats än
den är i dag. Här var det en gång
tänkt att ge plats åt en fyrfilig väg
rakt genom stan i östvästlig riktning.
Lunds kommun vill i stället förtäta
området med fler butiker i bottenplan
och nya bostäder på de övre våningarna.
Och ge plats för en biograf.
Ett underjordiskt garage ska befria
Mårtenstorget från bilar.

Tillsammans med Wästbygg Projektutveckling
och danska NorCap
Development
A/S planerar nu Lund för
150 nya bostäder och 7 000 kvm kommersiella
ytor på platsen.
– Det är inte ofta det skapas möjlighet
att utveckla ett centralt förtätningsprojekt
på bästa läge, säger
Anders Bolltoft, Affärsutvecklingschef
på Wästbygg Projektutveckling.
Två förslag från två arkitekter har
utkristalliserats och ska diskuteras
vidare.
– Det här blir mycket spännande.
Så här mitt i staden vill man ju ha ett
hållbart modernt kvarter som både
värnar om den kvalitet som finns
samtidigt som vi skapar nya miljöer
för människor att umgås i.

NorCap Development A/S köpte de
här fastigheterna för tio år sedan med
målet att binda ihop Mårtenstorget
med busshållplatsen, samtidigt som
man ville skapa en ny spänannde mötesplats
för Lundaborna
med möjlighet
till nya centrala bostäder.
– Vi har nu kommit en bra bit på
väg i den visionen, och jag ser mycket
fram emot att det är på väg att bli
verklighet, säger Jens Winther, vd
för NorCap Development A/S.