Vad skulle locka dig att flytta till Kungens kurva?

Planeringen av en ny stadsdel är
långt ifrån bara experternas bord. Att ge
invånarna en verklig chans att berätta om
sina önskemål är grunden för arbetet.
– Här ska finnas något för alla, och då
är det avgörande att vi vet vad folk vill ha,
säger Sara Andersson, områdesstrateg
för nordvästra Huddinge.

Att planera för framtidens boende,
arbetsplatser och kommunikationer
är en ständigt pågående dialog.
Kommunens beslutsfattare, både politiskt
tillsatta och anställda, planarkitekter
och byggherrar, alla har sin roll att ansvara
för. Men minst lika viktiga röster är de för
vilka det planeras. De som faktiskt ska bo
på de platser som ska byggas ut och de områden
som blir helt nya. Det är mycket att
ta hänsyn till. Människor och miljö, effektivitet
och ekonomi. I Huddinge är till exempel
de återkommande öppna dialogdagarna
sådana tillfällen för kommunens invånare
att få chans att ta del av framtidsplaner
och kunna säga sin mening.
Förnyelsen av Kungens kurva har börjat
och KF Fastigheter planerar för cirka 3 500
nya lägenheter här med inflyttning till 2023
(vilket du kan läsa om på föregående uppslag).
Men här planeras också för skolor och
förskolor och andra verksamheter. Kungens
kurva ska få en mer stadslik utformning
med en starkare koppling till Skärholmen
när de båda områdena förvandlas till regional
stadskärna. Med Spårväg syd, som kommer
att knyta samman Kungens kurva med
Flemingsberg och Älvsjö, finns det plats för
6 500 nya bostäder, men det är en betydligt
längre resa dit.

Allt hänger ihop. Uppdraget är att göra
hela området, Kungens kurva och Skärholmen,
mer sammanhållet och tillgängligt
för alla. Ett arbete som görs tillsammans
med Trafikverket gällande förbifarten, SSL
för Spårväg syd, näringslivet i shoppingområdet,
fastighetsägare, Kungens kurva företagarförening
och Stockholms stad, tack
vare det angränsande Skärholmen.
Som ett led i att få med invånare i området,
men även besökare till Kungens Kurva, anordnade
Huddinge kommun ett dialogmöte
i början av sommaren i gallerian mitt emot
IKEA. Utrustade med informationstavlor,
stora bilder och skisser och frågeformulär var
bland andra kommunens områdesstrateg
Sara Andersson där för att berätta om framtida
planer, lyssna och svara på frågor.
Den övergripande frågan: Vad skulle
locka dig att flytta till Kungens kurva? var
säkert överraskande för många. Bo här?!
Men svaren och den positiva responsen var
stor. Många människor passade på att tycka
till om utvecklingen och totalt 160 valde
att svara konkret.

Besökarnas åsikter samlades i ett ordmoln
(se illustration) där storleken på orden
avspeglar antalet personer som angav
det som viktigt. Närheten till naturen och
tillgången till goda kommunikationer var
delar som betonades. Att göra det lättare
att nå Kungens kurva även med kollektiva
färdmedel var också prioriterat.
– Vi är otroligt glada att vi fick möjlighet
att ta del av människors tankar och idéer
om Kungens kurvas utveckling. Det hjälper
i arbetet med att skapa en levande urban
stadsmiljö med bostäder, kultur, service,
upplevelser, handel och rekreation, säger
Sara Andersson.

Att Kungens kurva redan är en handelsplats
uppfattas av många som positivt.
– I många fall saknas mataffärer och annan
service när ett nytt bostadsområde står
klart. Då tvingas de boende till längre resor
än önskvärt för att göra sina dagliga ärenden.
Något som inte kommer att bli fallet i
Kungens kurva, säger Albin Frandsen, exploateringsingenjör
i Huddinge kommun,
som också var med på dialogdagen.
– Här finns den servicen redan på plats,
vilket är rätt unik.
– Handeln kommer att fortsätta att vara
drivkraften i Kungens kurva, fyller Sara
Andersson i. Men hur kommer den att se
ut om 30 år? Hur kommer e-handeln att
utvecklas? Och vad betyder det för de fysiska
affärsbyggnaderna?
– Fortfarande är planeringen av utvecklingen
av Kungens kurva i ett mycket tidigt
skede och vårt planeringsarbete är som att
lägga ett stort pussel med pusselbitar från
både nutid och framtid.
– Vi kommer att ha ett flertal dialoger
under hela planeringsperioden. Det är viktigt
för oss att få veta vad som känns positivt,
det vi ska behålla och stärka, och vad
vi behöver förändra när vi går vidare i planeringen,
säger Albin Frandsen.

Text: Anders Olow