”Välj biobränsle och skäms inte över att flyga inrikes i Sverige ”

Umeå Airport har förlorat drygt
sju procent av sina passagerare
mellan januari och april i år
jämfört med samma period
förra året. Jämfört med 2015 är
minskningen 4,5 procent.
Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef
vid Umeå Airport tror att
en del av förklaringen är
flygskammen som har blivit ett
begrepp i klimatdebatten.
– Det pågår en osaklig debatt
där flyget framställs som
en stor miljöbov som har sin
grund i att flygskamdebatten
bara ser i backspegeln när
man blickar framåt. Det som
inte framgår av debatten är att
det redan i dag går det att som
resenär välja att flyga med biobränsle
genom ”flygreenfund.
se”, säger han.
För näringslivet är effektiva kommunikationer
en överlevnadsfråga
och för alla som bor i norra Sverige
är möjligheten att smidigt kunna besöka
och besökas av nära och kära
viktigt för att norra Sverige ska vara
en attraktiv plats att bo på.
Miljödebatt behövs för att alla
verksamheter i samhället ska utvecklas
mot ett hållbart perspektiv. Men
den behöver vara saklig, menar Bengt-
Ove Lindgren.
Enligt Naturvårdsverkets siffror för
2016 stod inrikesflyget för mindre än
en procent av koldioxidutsläppen i
Sverige. Med flygets tekniska utveckling
där bränsleförbrukningen minskat
med 80 procent de senaste 50 åren,
den ökande andelen av biobränsle och
kommande etablering av kommersiellt
elflyg fortsätter minskningen av den
redan låga andelen koldioxidutsläpp –
det går att resa hållbart med flyg.
– Swedavia har ett offensivt arbete
i att minska fossila koldioxidutsläpp i
sin egen verksamhet och kommer redan
2020 att nå noll i utsläpp av fossil
koldioxid. Swedavia köper sedan
några år biobränsle för allt sitt resande
med flyg. Alla resenärer kan enkelt
köpa biobränsle för flygresan och det
är viktigt att alla tar sitt ansvar och
gör det. Vi måste fortsätta och transformera
flygresandet till att vara hållbart
för att denna fantastiska region
ska kunna fortsätta att utvecklas, säger
Bengt-Ove Lindgren.

Det finns många utmaningar för regionen
som beror av det långa avståndet
till södra Sverige och övriga världen.
Ett av dem är arbetsmarknadskonkurrensen.
– Livskvalitet och möjlighet att resa
smidigt har en viktig koppling.
Flygplatsens närhet till Umeå har
starkt bidragit till Umeåregionens utveckling
och behövs även för framtiden.
Det norrländska flyget har en
mycket liten belastning genom koldioxidutsläpp
och den måste ställas i
relation till vad flyget ger för möjligheter.
Men där stannar vi inte utan vi
måste fortsätta att minska koldioxidutsläppen
och det ligger i ditt val att
göra det, säger Bengt-Ove Lindgren.

Han menar att skamdebatten är ett
lågvattenmärke och att det i ett historiskt
perspektiv inte finns några lyckade
exempel där människor har försökt
att belägga varandra med skam.
Tvärtom.
– Människor är sunda och förnuftiga
i sina val bara det finns tillgängliga
och relevanta fakta att ta ställning till.
För miljöns och vår framtids skull
måste vi se till att debatten är saklig så
att rätt beslut kan fattas av såväl den
enskilde, företag och våra beslutsfattare,
säger Bengt-Ove Lindgren.

Fly Green Fund

Flygbranschen var den första att
sätta ett globalt miljömål och
minska sina koldioxidutsläpp
med 50 procent fram till 2050,
oavsett hur mycket vi flyger.
Swedavia är med och driver Fly
Green Fund som ger privatpersoner
och företag möjlighet att minska
sina klimatavtryck vid flygresor.
– En timmes resa kostar 400
kronor mer i biobränsle. Genom
att själv betala för biobränsle för
sin egen flygstol varje resa, så bidrar
det till att skapa ökad efterfrågan
på biobränsle, säger
Bengt-Ove Lindgren.
Det är med större efterfrågan
som priset på biobränsle kommer
att sjunka. En studie visar att det
går att utvinna biobränsle av den
biprodukt som skapas i Östrands
massaindustri av svartlut som
skulle räcka för allt inrikesflyg.
Redan nu är det flera företag
som köper alla sina resor med
biobränsle genom Fly Green
Fund. Det kan du också göra.
– Vi har sedan länge gjort miljövänliga
val i våra elavtal. Det är inte
svårare att göra det också när vi
flyger, säger Bengt-Ove Lindgren.