Vallastaden växer vidare

0
355

Det blev verkligen en succé.
Vallastaden är redan ett begrepp
långt utanför Linköpings
gränser. På bara några år har
den tidigare ängsmarken intill
Linköpings universitet fått ett
helt nytt liv. På rekordtid har 40
aktörer byggt 1 000 bostäder.
Men det är bara början.

Här fortsätter nu visionen om att skapa
en småskalig, tät och grön stadsdel. En
vision på temat ”Människan bygger staden”.
Målet från första början, tidigt på
planeringsstadiet, var att skapa Linköpings
mest livfulla och spännande stadsdel, ett
föredöme för framtidens stadsplanering.
– Det har vi verkligen lyckats med. Det
är ett helt unikt projekt som jag är väldigt
stolt över. Och jag blir glad varje gång jag
besöker området med alla sina olika hus,
sina vackra parker och fina gaturum, säger
Johanna Wiklander.
Som stadsarkitekt är det hennes uppgift
att ansvara för stadens visionsarbete i
stadsplaneringsprocessen. Och i fråga om
Vallastaden handlar det verkligen om en
vision. En framtidsvision om en stad där
människor verkligen möts. Här har de
viktiga men samtidigt så svåra frågorna
ställts, ”Hur vill vi att framtidens samhälle
ska se ut, hur vill vi bo och leva, och
vilken värld vill vi lämna efter oss?”

Resultatet vi nu ser växa fram bygger
på det vinnande förslaget i arkitekttävlingen
för Vallastaden 2012, arkitektkontoret
OkiDokis bidrag ”Tegar”. Inspiration
hade de hämtat från hur städer byggdes
förr i tiden med små tomter, individuella
hus och blandade funktioner. Det gör
att hela stadsdelen bygger på en bärande
idé om variation, kreativitet och social
hållbarhet. Det innebär också att den bokstavligen
vimlar av arkitektoniska grepp
och innovativa lösningar.
– Vi har strävat efter att genomföra det
vinnande arkitektförslagets intentioner
om variation och brokighet och har därför
inte reglerat hur varje hus ska se ut i detalj.
I stället har vi fokuserat på vissa
övergripande mål. Till exempel var husen
ska placeras i förhållande till gatan och
husen intill, hur många våningar de ska
ha, inte exakt hur många meter högt huset
ska vara, förklarar Johanna Wiklander.

Alla hus är därför olika, från stomme
till ytskikt. Ingen arkitekt har fått rita två
hus bredvid varandra. En arkitekt har ritat
ett hus som inspirerats av Antoni Gaudí.
Ett annat hus är skapat för att vara så underhållsfritt
som möjligt.
– Här finns villor, radhus, flerbostadshus
och kontorshus – många olika stilar,
material, höjder, volymer, färger och former
– som tillsammans bildar en berörande
och intressant stadsmiljö.
I varje kvarter finns dessutom ett gemensamt
felleshus som fungerar som en
naturlig samlingspunkt för de boende.
– Det var precis så här vi ville ha det. Vi
hade en idé, den är nu genomförd. Nu fortsätter
vi tills hela den här mycket fascinerande
stadsdelen är färdigbyggd.
Vallastaden är, som Johanna Wiklander
poängterar, en stadsdel som Linköpingsborna
har all anledning att vara stolta
över. Bara det faktum att den nya stadsdelen
lockar en mängd begeistrade besökare,
både nationella och internationella,
visar att det inte är ett stadsbyggnadsprojekt
i mängden.
– Hela den här processen har gett oss
en fantastisk möjlighet att pröva nya sätt
att arbeta. Det gör att vi nu har massor av
kunskap och erfarenheter att ösa ur i det
fortsatta stadsbyggandet.

Text: Per-Åke Hultberg