Vallentuna växer vidare med småstadens kvalitet i fokus

0
656

Anna Holm Vallentuna

Vallentuna har under många år
varit en av Sverige mest snabbväxande
kommuner. Och det
håller i sig. Fram till 2030 planerar
kommunen för uppåt
6 000 nya bostäder och ytterligare
arbetsplatser.

Vallentuna får sin beskärda del
av regionens växtkraft och inflyttning.
Runt hörnet står ett
flertal stora bygg- och stadsutvecklingsprojekt,
allt för att möta den växande befolkningen
och behovet av nya bostäder
och arbetsplatser.
– 6 000 nya bostäder är väldigt mycket.
Det är en hög ambition men samtidigt
rimlig, säger kommunens nya samhällsbyggnadschef
Anna Holm. En viktig förutsättning
är självklart att kollektivtrafiken
fortsätter att utvecklas.
Hon började för några månader sedan
och har i bagaget en lång kommunal karriär,
närmast från Täby kommun, där hon
varit både exploateringschef och vd för
Täby Fastighets AB.

Hur känns det att nu vara
i grannkommunen Vallentuna?
– Det är väldigt spännande. Det finns
en form av nybyggaranda, energi, kraft
och en stark vilja att växa vidare, som är
väldigt inspirerande.
De senaste tio åren har det årligen
byggts cirka 200 nya bostäder i Vallentuna
kommun. Men den siffran förväntas att
öka, och det rejält. Ambitionen är att det
inom några år ska byggas det dubbla,
uppåt 400 bostäder per år.
– Minst lika viktigt är att skapa fler arbetstillfällen
i kommunen. Vi har redan inlett
arbetet med modernisering av detaljplaner
i verksamhetsområden och kommer
nu att se över var ny plats för verksamheter
kan skapas.

Vad är Vallentunas konkurrensfördelar,
som du ser det?
– Oj, var ska jag börja? Det finns så
mycket att lyfta fram. Till att börja med är
Vallentuna en expansiv och välmående
kommun som växer så det knakar. Sedan
har vi det bästa av två världar. Du kan förverkliga
din bostadsdröm, bo lantligt men
ändå ha nära till Stockholm och Arlanda.
Vi har dessutom otroligt mycket kultur,
fantastisk natur, goda kommunikationer
och ett bra utbud av skola och service.

Nya bostäder, var ska de byggas?
– De flesta planeras längs med Roslagsbanan
och i Vallentunas centrala delar.
Inriktningen är att bygga tätare, långsiktigt
hållbart och att ha en blandad struktur
av bostäder, service, verksamheter och
mötesplatser.
I Vallentuna centrum kommer en upptrappning
att ske. Planen är 2 000 nya bostäder
fram till 2030. Den övergripande inriktningen
är att skapa ett mer sammanhållet
centrum. Ett aktuellt projekt är Åby Ängar
där bygget har påbörjats för 500 bostäder,
åtta kvarter ett stenkast från Roslagsbanan.
Men byggtrycket gäller även nya stadsdelar,
där Kristineberg i Vallentuna tätorts
södra del är det enskilt största utvecklingsområdet.
Byggstart är planerad till 2018.
Totalt handlar det om uppemot 2 000 bostäder.
Dessutom skolor, förskolor och stadsdelscentrum
med restauranger och butiker.
Vid sidan av Kristineberg finns flera
konkreta byggplaner runt om i kommunen.
– Vi tar ett helhetsgrepp så att hela
Vallentuna ska växa, poängterar Anna
Holm.
Det handlar om både radhus, villor och
flerbostadshus, såväl hyresrätter som bostadsrätter,
mycket centralt i Vallentuna
tätort, men vi vill också möjliggöra fler
bostadsmöjligheter vid stationslägena i
kommunen.

TEXT SAMUEL HULTBERG   FOTO ROSIE ALM