Varberg i framkant med modern husbyggnation

0
306

Derome Plusshus nya husfabrik
i Värö,
norr om Varberg har satt igång med rekryteringen
till de nya tjänsterna och
fabriken beräknas stå klar i september
i år. Den nya fabriken kommer erbjuda
flera nya arbetstillfällen i Varbergs
kommun. När fabriken är i full produktion
beräknas man kunna sysselsätta
omkring hundra medarbetare.

Efterfrågan på trähusbyggnation ökar ständigt,
mycket tack vare det miljövänliga och hållbara
materialet. Bostäder från fabriken i Värö kan
genom den industriella produktionstekniken
under tak ge goda förutsättningar för högre
kvalitet och lägre priser för slutkunden.
Dessutom innebär det en klimatsmart produktion,
vilket idag efterfrågas från både företag
och kommuner.
– Våra skogar är den största resursen vi har
i Sverige och genom att bygga trähus gynnar vi
både tillväxten av skogen och det svenska näringslivet
som kan producera mer, säger Peter
Mossbrant, vd för Derome Hus AB.

Den nya produktionsanläggningen bidrar till
att Varberg kan ligga i framkant gällande
framtidens husbyggnation. Den industriella
volymhusbyggnationen innebär att man kan
leverera tre lägenheter om dagen vid full produktion.
– Volymhusbyggnationen
ger oss möjligheten
att effektivisera byggprocessen
från idé till färdigt
hus, säger Henrik Svahn,
projektchef på Derome
Plusshus. Vi kommer att
ha ett brett utbud av attraktiva
och trevliga bostäder
där många valmöjligheter
ges till slutkunden.
Produktionsanläggningen producerar mellan
600 och 700 lägenheter per år vid full produktionstakt,
vilket kan bidra till en ökad bostadsbyggnation
i Sverige. Att producera lägenheter
i så hög färdigställandegrad är en
stor fördel för att minska koldioxidutsläpp
inom byggbranschen.
Här byggs färdiga
lägenhetsvolymer
med golv, väggar och tak
där bland annat köket är
färdigmonterat, elen dragen
och golvet lagt. Det innebär
betydligt kortare
byggtid och minskade
transporter till
och från byggplats.