Varberg satsar stort på ny bad- och simanläggning

0
454

I höst börjar arbetet med en ny
bad- och simanläggning på
Håsten. Det blir ett av Varbergs
i särklass största enskilda projekt
i modern tid. Håstens simhall,
som kommer att rivas, är
öppen fram till sommaren.

Det finns flera anledningar till att
kommunen satsar på en ny badoch
simanläggning. Den gamla
har omfattande renoveringsbehov och
håller inte måttet när det gäller målet
att utveckla Varberg till en spännande
och nytänkande kultur- och idrottskommun.
– Det här är ett projekt som vi planerat
länge, säger Magnus Sjöberg på
kommunens mark- och exploateringskontor.

I den nya anläggningen planeras bland
annat en 50-metersbassäng, undervisningsbassäng
med höj- och sänkbar
botten samt ett aktivitetsbad med
rutschkanor. Bad- och simanläggningen
kommer att byggas ihop med befintlig
ishall och gym för att tillsammans bilda
en mötesplats för aktivitet och hälsa
som är tillgänglig för alla.
– Den nya bad- och simanläggningen
blir så mycket mer än bara en simhall.
Håstens fritidsområde sprudlar redan
idag av aktivitet. Den nya anläggningen
kommer att kunna bidra till många synergieffekter
och smarta föreningssamarbeten,
säger Mari Hagborg Lorentzon,
som är fritidschef.

Beslutad investeringsram är 350
miljoner – en unik satsning för en
kommun av Varbergs storlek.
– Ja det är en stor satsning, säger
Magnus Sjöberg. Men vi gör det i syfte
att Varberg ska utvecklas om en attraktiv
kommun för alla som bor här, och de
som vill flytta hit. Det är en av de största
enskilda investeringarna i modern tid
faktiskt.
Den nya simhallen kommer att vara
klar i början av 2021.
– Varberg växer. I takt med att vi blir
fler blir behovet av såväl motionssim
som plask och lek större. Fler invånare
innebär även fler barn som behöver
simundervisning.
Med denna satsning
möter vi framtida behov på ett bra sätt,
säger Mari Hagborg Lorentzon.