Vårby udde blir ny marin stadsdel

Vårby udde blir namnet på den
nya marina stadsdel som ska
växa fram i Vårby. Med cirka
2 000 bostäder, parker, service
och strandpromenad skapas en
ny viktig entré till södra
Stockholm.

Nu när Spendrups inte längre bedriver
bryggeriverksamhet i
Vårby ska området förvandlas
till en ny marin stadsdel med sin placering
alldeles vid vattnet. Bryggeribolaget
har tidigare presenterat ett bostadsprojekt
för sitt område och för en del av området
som låg intill men som ägdes av
kommunen. Förra våren sålde Spendrups
sina fastigheter på västra sidan av Vårby
Allé till Magnolia bostad AB och kommunen
samarbetar nu med både
Spendrups och Magnolia kring programmet
för det blivande Vårby udde som ska
utvecklas till en ny stadsdel med cirka
2 000 bostäder i olika boendeformer,
parker, förskolor, skolor, butiker och caféer.
Magnolia tänker sig också ”vårdboende,
hotell och mikrobryggeri”.

Längs med stranden vill man anlägga
ett attraktivt stråk som ger tillgång till
vatten, strand och brygga. Dessutom
finns rekreationsmöjligheter i det närliggande
Gömmarens naturreservat.
– Framväxten av den nya stadsdelen
Vårby udde är en del i utvecklingen av
hela Vårby. Läget är fantastiskt med närhet
till natur, rekreation, shopping i
Kungens kurva och en växande arbetsmarknad
i Flemingsberg, säger Malin
Danielsson (L), kommunalråd med ansvar
för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge
kommun.
Arbetet med planprogrammet kommer
att pågå under året och samråd är
beräknat till slutet av året. När programmet
har tagits fram och godkänts kommer
det fortsatta arbetet att ske i olika
etapper, eftersom området delas upp i
olika detaljplaner.