Vårdboende i Vallastaden

Nya bostäder i Sturefors, totalrenovering
av stjärnhus i Gottfridsberg,
nytt gym och restaurang i Södra
Ekkällan och ett nytt vårdboende i
Vallastaden. Det är några exempel
på projekt där Bygg AB Bernhardsson
& Carlsson just är engagerade.

I över 40 år har det väletablerade byggentreprenadföretaget
Bygg AB Bernhardsson &
Carlsson verkat i Linköping. De flesta uppdragen
har varit olika typer av totalentreprenader,
ny-, om- och tillbyggnader av kontor och industrier.
För ett år sedan tog vd Andreas Aldén,
tillsammans med två delägare, över bolaget.
– Nu bygger vi även bostäder och är tillsammans
med olika fastighetsbolag i gång med
flera projekt. Vi åtar oss också uppdrag att sanera
och helrenovera lägenheter, även butikslokaler,
kontor, skolor och vårdboenden, allt
efter kundens önskemål, säger Andreas Aldén,
som inte tvekar om det växande bolagets framtida
utveckling.
– Vi har absolut en ambition att växa men
självklart inte på bekostnad av lönsamhet. Det
är en mycket stark marknad just nu där vi vill
vara med och bidra med våra styrkor. En av dem
är givetvis vår långa erfarenhet av totalentreprenad,
där vi själva inom bolaget har all kompetens
för både projektering och utförande.

Det innebär att B&C kan göra det mesta själv
med egen personal och har på så vis kontroll
över hela byggprocessen. Det är en kvalitetssäkring
med kontroll på både tider och styrning
av ekonomin.
– Att det inger trygghet till våra uppdragsgivare
säger sig självt, menar Andreas Aldén.
B&C kan dessutom vid behov serva vissa
kunder med en egen markavdelning för schaktarbeten,
asfaltbeläggningar, kantstensättning
och plattläggning. Detsamma gäller den egna
svets- och smidesverkstaden och ett specialsnickeri.
Det gör att det hundra man starka byggbolaget
fått förtroendet att genom åren utföra en stor
mängd arbeten på totalentreprenad i Linköping.
Utifrån samtal och enkla skisser tar de
egna projektledarna då fram handlingar och
kostnader för hela projektet.
– Som vi jobbar, alltid nära våra uppdragsgivare,
lägger vi stor vikt vid den personliga
kontakten med alla inblandade i de olika projekten.
Stora som små.

Ett exempel på en stor totalentreprenad är
bygget av ett nytt vårdboende i Vallastaden
med det kommunala bolaget Lejonfastigheter
som beställare. Det är en byggnad i fyra våningar
med totalt 60 vårdlägenheter och gemensamhetsytor.
Projektet startade sommaren
2017 och ska vara klart våren 2019.
– Vi har många projekt i gång just nu, både
med kommunala fastighetsbolag och privata
fastighetsägare, bland andra Castellum och
Garnisonen fastigheter. En del uppdrag är stora
och utmanande, andra betydligt mindre. Till
exempel enkla serviceuppdrag åt privatpersoner.
Oavsett vad ska varje kund veta att vi tar
alla uppdrag lika seriöst. Alla ska känna sig
välkomna att ta kontakt med oss, alla är lika
viktiga.