VÄRDEGRUND SOM STÄRKER EGENMAKT

0
468

 

Göteborgs StadsmissionPå Ingseredsstifelsen vill man stärka den enskildes förmåga i vardagen och ge
tillbaka ansvar och möjligheter till individen. Jonas Carling berättar om ett professionellt
stödboende där varje människa ses som en helhet.

Göteborgs Stadsmission har lång erfarenhet
av att arbeta med utsatta människor.
I dag driver organisationen – utöver
gåvofinaniserade verksamheter som
mötesplatser, härbärge och familjemottagning
– en vårdavdelning med akut
avgiftning och nedtrappningsprogram,
en öppenvårdsmottagning som erbjuder
poliklinisk uppföljning samt sju stödboenden
med inriktning mot missbruk
och/eller psykiatri.

Ingseredsstiftelsen
Ett av dessa boenden är Ingseredsstiftelsen
som ligger naturskönt på en sluttning
ned mot Ingsjön mellan Lindome
och Hällingsjö. Här finns det 15 platser
för korttidsboende och 15 lägenheter för
individer med behov av längre vistelsetid.
– På våra korttidsplatser får man stanna
i maximalt 12 månader, säger Jonas
Carling, enhetschef på Ingseredsstiftelsen.
Ibland är det dock viktigt att
individen kan stanna längre för att
befästa den fungerande planering man
uppnått. Så att människor hinner landa i
vardagen innan de går vidare till ett eget
boende.

Individen i centrum
För att upprätthålla en god tillsyn är
Ingseredsstiftelsen bemannad dygnet
runt och personalen arbetar i team med
kontaktmannaskap. Man har ett nära
samarbete med socialtjänst, sjukvård
och psykiatrisk öppenvård.
Ambitionen är att varje person som
kommer till Ingsered skall ges individanpassat
stöd med utgångspunkt
ifrån just hans eller hennes unika situation
och önskemål. Samtidigt lägger
behandlingspersonalen en hel del kraft
på att skapa en god dygnsstruktur vilket
ökar möjligheterna för gästerna att
klara ett eget boende i framtiden.
De boende får också genom enklare
sysslor och aktiviteter träna på att
ta socialt ansvar och på att ingå i en
social gemenskap. En form av stöd som
många som kommer i från ett aktivt
missbruk eller varit sjuka länge är i stort
behov av.

Unik värdegrund
Det som gör Ingseredsstiftelsen och de
övriga boenden som drivs av Götebrogs
Stadsmssion unika är den värdegrund
verksamheterna vilar på. En värde- grund
där egenmakten står i centrum och
där varje människa ses som en helhet
med fysiska, psykiska, andliga och
sociala behov.
– Vårt mål är att stärka den enskildes
förmåga i vardagen. Vi vill ge tillbaka
ansvar och möjligheter till individen.
Vi finns där dygnet runt och ser varje
person. Det är det som är vår särart,
säger Jonas Carling.

Om Göteborgs Stadsmission
Stadsmissonen är en idéburen organisation vars syfte är att hjälpa människor
till ett liv i innanförskap. Vi arbetar för en stad där medmänsklighet – i
hjärta, tanke och handling – skapar hopp och självtillit för alla. Eventuell
vinst återinvesteras i verksamheterna.
Göteborgs Stadsmission i siffror
Stadsmissionen bildades 1952 och har sedan dess verkat i Göteborgsregionen.
Organisationen omsätter varje år cirka 200 miljoner kronor.
Av dessa härör ungefär 50 miljoner från gåvor och donationer. Hos
Stadsmissionen arbetar cirka 250 fastanställda och 180 volontärer