Väsjön nästa!

0
243

2 800 NYA BOSTÄDER nära skog, sjö och skidbacke.

EN NY STADSDEL ska växa fram runt Väsjön. Här planeras nu för sammanlagt 2 800 nya bostäder med blandad bebyggelse, både villor och lägenheter. Samtidigt ska sportfältet på andra sidan skidbacken få en rejäl ansiktslyftning med nya föreningslokaler och gräsytor.

– Att arbeta med att utveckla ett nytt bostadsområde tar tid. Många ska tycka till för att det ska bli så bra som möjligt och det är en långdragen process. Vissa planer överklagas och ska upp i domstol. Vi vill påbörja bygget av nya bostäder och samtidigt förse ett befintligt fritidshusområde med kommunalt vatten och avlopp så snart som möjligt, säger stadsbyggnadschef Christina Leifman.

Idag finns ett äldre sommarstugeområde vid Väsjön, där många nu bor permanent och behöver kommunalt vatten och avlopp. Kommunen vill samtidigt skapa ett nytt attraktivt bostadsområde runt sjön och på så sätt öka tillgängligheten till skogen, skidbacken och sportfältet.

– Vi tror att fler Sollentunabor får glädje av det fina rekreationsområde som finns runt Väsjön om vi utvecklar det, säger Christina Leifman.

Med i planerna finns också skola, förskolor, lekplatser, äldreboende och annan service, liksom torgplatser, parkstråk och en strandpromenad. Området ska också på ett naturligt sätt kopplas samman med befintlig bebyggelse i Edsberg.

LÄGET MELLAN Törnskogens och Rösjö s kogens naturreservat ger unika förutsättningar för ett aktivt friluftsliv för dem som bor i området. I planerna för den nya stadsdelen utreds även möjligheten att bygga ett kollektivtrafiksystem med linbana till och från Häggvik, ett projekt som om det blir verklighet möjliggör arbetspendling och ett mera miljövänligt sätt att resa.

– Ett så pass stort och attraktivt bostadsprojekt är naturligtvis en angelägenhet för hela Storstockholm. Det är angeläget att komma igång så snart som möjligt, säger Christina Leifman.