Västkustens kreativa mittpunkt satsar på tillväxt

0
375

Varberg är en av bara 14 kommuner
i landet som har vuxit
kontinuerligt i 60 år, och under
2017 ökade takten ännu mer.
Både på kort och lång sikt planeras
flera stora projekt. Med
visionen att bli Västkustens
kreativa
mittpunkt ska förutsättningar
skapas för tillväxt i
hela kommunen.

På femtiotalet var det tufft för
många orter. Allt fler flyttade
till storstäderna där jobben
fanns. I Halland dominerade fiske och
jordbruk som inte sågs som några framtidsbranscher.
Men 1957 började det
vända så smått. När fler och fler kunde
skaffa bil förvandlades Varberg – från en
sömnig småstad till ett av Sveriges populäraste
turistmål på sommaren. Bara
att packa bilen med tält och spritkök,
sedan var det salta bad och sköna sandstränder
som gällde. Många köpte även
fritidshus i Varbergstrakten under den
här tiden, och en hel del av dessa är numera
permanentbostäder.
– Man kan nog säga att där och då
började Varberg utvecklas ordentligt,
och sedan dess har vi vuxit kontinuerligt
under de sextio år som gått, säger Jan
Malmgren – chef för kommunens samhällsutvecklingskontor.

Stora statliga satsningar
på 70-talet gav Varbergs
kommun pappersmassabruk
och kärnkraftverk.
Dessa landade på Väröhalvön
och genererade
massor med arbetstillfällen
och nya bostäder, vilket
ledde till en rejäl tillväxtvåg
för kommunen. Det var under
den här tiden som dagens Varberg formades.
– Nu är vi inne i en ny stor samhällsförändring,
säger Jan Malmgren. Vi tillhör
Göteborgs arbetsmarknadsregion och behöver
samverka när det gäller bostadsförsörjning,
infrastruktur och pendlingsmöjligheter.
Och här berörs förstås hela
Halland.
I Varbergs kommun planerar vi nu ett
antal stora sammanlänkade projekt. Tillsammans
med Region Halland och Jernhusen
samverkar vi med Trafikverket för
att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår
i tunnel under Varbergs tätort, dessutom
ska ett nytt stationsområde byggas.
Samtidigt flyttar hamnverksamheten för
att möjliggöra att staden öppnas upp mot
vattnet i form av den nya stadsdelen
Västerport.

Hur växer kommunen för övrigt?
– Varberg har en låg och gles bebyggelse
som klarade sig undan rivningsvågen
på 50- och 60-talen då många städer
förlorade sina unika gamla stadskärnor.
Vi jobbar nu med förtätningsstrategier
där vi tittar på var det kan vara positivt
att bygga utan att stadens och tätorternas
karaktär förändras allt för mycket.
På så vis tydliggör vi kommunens tillväxtambitioner
och hur vi ska förvalta
de värden som ska bevaras. Även kommunens
landsbygd genomgår förändringar.
Det gäller främst norra kustområdet,
som gränsar till Kungsbacka
kommun, där det planeras för 4 000 nya
bostäder och en ny pendeltågstation.

År 2016 blev Varberg Årets tillväxtkommun,
lever ni fortfarande upp till
utmärkelsens innebörd?
– Ja, en sådan utmärkelse förpliktar,
vi kan ju inte bara ta emot priset och sedan
vara nöjda med det,
säger Jan Malmgren.
Därför har vi nu en tydlig
och skarp vision som vi
helhjärtat och naturligt
kan stå bakom. Den innebär
att Varberg ska ta positionen
som Västkustens
kreativa mittpunkt. I
kommunen finns redan
ett antal kreativa kluster,
som exempelvis cyklar, skor, surfing
och en fantastiskt kreativ landsbygd.
Det handlar om att på olika sätt förenkla
för människor att uppnå sina drömmar.
En viktig satsning i det sammanhanget
är att öka närvaron av forskaranknuten
högskoleutbildning. Vårt nuvarande
campus är en god början, men för
Varbergs och regionens bästa behöver vi
ytterligare stärka kompetensförsörjningen.