Vatten- och avloppsledningar i toppklass

0
560

Veolia ABVEOLIA HAR på entreprenad
ansvarat för driften av
Norrtälje kommuns vattenoch
avloppsanläggningar
sedan 2002, vilket är till stor
nytta för Norrtälje, menar
driftchefen för rörnät Emil
Sjöberg.

Vi är ett globalt företag med en
omfattande verksamhet över
hela världen och kan på så
sätt bidra med betydelsefull kompetens
till den lokala verksamheten här i
Norrtälje. Inte minst när det gäller vattenkvalitet
och miljöfrågor generellt
där vi ligger mycket långt framme.
Lokalt i Norrtälje handlar det om
drift och underhåll av totalt 10 vattenverk,
19 reningsverk, 550 km vattenledningar,
380 km spillvattenledningar
och 230 km dagvattenledningar
runt om i kommunen. I Stockholmsregionen
har Veolia liknande uppdrag
i Järfälla och Danderyd.

Bolaget har dessutom driftsentreprenad
av Norrvattens ledningsnät.
Det vill säga det nät som försörjer
mer än en halv miljon människor i 14
kommuner norr om Stockholm med
dricksvatten, inklusive Norrtälje.
Just nu har Veolia ett pågående
projekt i Hallstavik som handlar om
att testa kvaliteten på vattnet.
– Vi följer upp vad som händer i
ledningsnätet i realtid. Vi mäter vattentrycket,
klorhalten och vattenledningsförmågan
och kan då se om det
finns tryckproblem och om det till
exempel finns stillastående vatten.
Det är bara ett bland flera exempel på
hur vi med ny teknik och kompetens
bidrar med mervärde till Norrtälje,
påpekar Emil Sjöberg.
Ett annat exempel är den egna
filmbussen, ett servicefordon med
mycket avancerad teknik som kontrollerar
avloppsledningars insidor.
Det finns bara ett fåtal liknande i Sverige.
Det unika med Veolias buss är
att den inte bara används för felsökning
utan för kontinuerligt underhåll.
– Att ha den möjligheten att förebygga
problem är vi ensamma om.
Jag vågar därför påstå att vi har bäst
koll i landet när det gäller hur anläggningarna
mår. Vi har även aktiv sökning
av läckor i vattenledningsnätet.
Det är absolut ingen självklarhet på
andra håll, utan tvärtom ett stort och
vanligt problem. När det gäller svinn
på vatten ligger vi därför mycket bra
till, konstaterar Emil Sjöberg.

Just möjligheten till planerat underhåll
av både vatten- och avloppsledningsnätet,
istället för akuta åtgärdsinsatser
som annars är det normala, är
något han speciellt lyfter fram.
– Vi arbetar mycket med planerat
underhåll vilket alla tjänar på i slutänden
i form av minskade driftstörningar
och mindre kostnader för akuta åtgärder,
avslutar Emil Sjöberg.