Växtkraft med bas på Ekerö

0
520

Det här handlar om ett av Ekerö
kommuns största företag. De har
en bred och omfattande verksamhet
och har i decennier hållit till
centralt på Ekerö. Trots lång historia
och stark lokal förankring kan
de uppfattas som ett nytt företag.

Det är inte så konstigt. Vi tog ett
nytt avstamp förra året genom
att flytta in i nya lokaler och
samtidigt samla hela verksamheten med
våra tre bolag under ett nytt gemensamt
namn, Lejagruppen, berättar vd Ingemar
Holmen.
Det som en gång hette Mälaröåkarna
med start 1942, blev efter en sammanslagning
2006 känt som SMLBC. Verksamheten
har sedan dess fortsatt växa. Idag
har Lejagruppen
med sina cirka 50 delägare
en modern fordonspark bestående av
närmare 200 bilar och maskiner.
– Förra året byggde vi två nya kontorsfastigheter
i Brygga Industriområde

Ekerö. Här har vi basen för vår verksamhet
med all administration samlad. Vi hyr
även ut lokaler, från ett rum och uppåt där
en av våra större hyresgäster är en gymnasieskola,
säger Ingemar Holmen.
Det är alltså här som alla fordon och
maskiner förmedlas och dirigeras ut
över hela länet, ja ända upp till Tierp i
norr och Nyköping i söder.
– Vi kan med vår moderna maskin- och
fordonspark tillgodose de flesta behov
inom transport- och anläggningsarbeten,
containeruthyrning, vinterväghållning,
sandsopning, klippning och distribution.
Genom vårt distributionsbolag Leja Åkeri
servar vi till exempel VVS-företaget
DAHL med dagliga transporter av deras
produkter till butiker och byggen.

Nu är det som alla förstår fullt ös inom
bygg- och anläggning, ett oerhört tryck i
hela Storstockholm. Lejagruppen,
som
totalt sysselsätter uppåt 200 personer,
varav 68 direktanställda, gör naturligtvis
allt för att få fram resurser och därmed
bidra med de tre bolagens olika
styrkor. Det gäller även entreprenaduppdragen
som Leja Entreprenad arbetar
med, poängterar Ingemar Holmen.
– Det kan vara olika typer av markentreprenader,
till exempel infiltrationer, husgrunder,
markplanering och vägunderhåll.
Även att lägga fiber och elkabel. Våra kunder
är allt från kommuner, företag, vägföreningar
till den enskilda villakunden.
– Våra starkaste områden idag är kranbilar
och lastväxlare men även inom markentreprenader.
Utöver försäljning av
sand, grus och kross producerar vi egen
anläggningsjord i vårt sorteringsverk för
gräsytor och trädgård som efterfrågas av
både företag och privatpersoner.
– Våra kunder ska känna sig trygga i att
alltid få bra service och en hög kvalitet på
sina leveranser och jobb när de anlitar oss.