”VI ÄR EN STARK AFFÄRSBANK MED STORT SAMHÄLLSENGAGEMANG”

0
457

– Vi har fortsatt starka
siffror och är idag en av de
bäst kapitaliserade bankerna
i Europa. Det gör att vi
som bank är väl rustade att
kunna bidra med finansieringen
till våra kunder vid
kommande investeringar.

Det säger Camilla Karlsson, företagschef
Swedbank Norrköping.
Hon betonar den trygghet det innebär
för bankens företagskunder att
Swedbank med sin starka lokala
förankring kan och vill växa med
sina kunder och deras finansieringsbehov.
Regionen står inför stora
framtida infrastruktursatsningar,
Ostlänken och utvecklingen av Inre
hamnen.
– Vi vill naturligtvis även långsiktigt
bidra till utveckling och tillväxt i
Norrköping i bra projekt med kunder
som vi vill växa med.
– Vi är ett starkt team på kontoret
i Norrköping med drivna, erfarna
och engagerade medarbetare med
bred kompetens. Det personliga mötet
där förtroende och långsiktiga
affärsrelationer byggs och utvecklas,
är enormt viktigt. Vi vill vara en proaktiv
affärspartner och är genuint
intresserade av kundens verksamhet
och kan erbjuda helhetslösningar till
både entreprenörsbolag, lantbruksföretag
och stora bolag med komplexa
behov.

Lika viktigt är arvet från sparbanksrörelsen.
Det starka engagemanget
i sociala samhällsfrågor är högt
prioriterat. Fokus är att stödja lokalsamhället
med olika initiativ inom
utbildning, sysselsättning, integration
och utveckling av det lokala näringslivet.
Ett exempel på riksplanet är entreprenörstävlingen
Rivstart. Av
4 000 tävlingsbidrag 2017 utsågs tio
vinnare som fick var sitt startbidrag
på 250 000 kronor, samt stöd att utveckla
och genomföra sin idé.
– Att två av vinnarna var entreprenörer
från Norrköping och Linköping
är naturligtvis extra roligt,
säger Camilla Karlsson.
Unikt för Swedbank är också att
kunder via Sparbanksstiftelsen Alfa
kan ansöka om bidrag till olika näringslivsprojekt.
Under 2017 delades
totalt nio bidrag ut i Norrköping.

– Flera av våra medarbetare på kontoret
har också ett viktigt uppdrag
att utöver ordinarie arbetsuppgifter
utbilda gymnasie- och högstadieelever
i grundläggande privatekonomi.
Under 2017 har kontoret tillsammans
med Sparbanksstiftelsen Alfa träffat
närmare 2 000 elever. Ett annat exempel
är stöd till Ung Företagsamhet,
som utbildar gymnasieelever i
entreprenörskap.
– Det här är bara några exempel
som visar vårt samhällsengagemang
och hur Swedbank som helhet satsar
på företagande och entreprenörskap.