”Vi är med och bygger Norrköping”

0
25

Cecilia S Aldén är nytillträdd vd för
Developing Design Sweden. Koncernen
med säte i Norrköping erbjuder
ett näst intill komplett tjänsteutbud
inom arkitektur, projekt- och byggledning
samt byggnadskonstruktion.
Efter några månader på sin post
summerar Cecilia här sina intryck.

– Jag är så stolt och glad över att ha fått förtroendet
att leda den här ytterst kompetenta
konsultverksamheten. Det känns jätteroligt
och inspirerande att nu få bidra till koncernens
fortsatta expansionsresa.
Hittills har Cecilia fokuserat på att lära känna
sina medarbetare och verksamheterna inom
koncernens dotterbolag: Arkitektgruppen
GKAK, Byggkoordinator och A2H. Alla tre är
väletablerade inom sina respektive kompetensområden.
– Här finns en otrolig kompetens och styrka.
Och inte minst en stark teamanda och önskan
att jobba tillsammans. Alla är så helhjärtade
och har ett brinnande engagemang i sina olika
arbetsuppgifter. Jag överdriver inte, jag är verkligen
imponerad.

Det som driver Cecilia i sitt uppdrag som vd
är att skapa något riktigt bra tillsammans med
sina medarbetare. I tidigare chefsroller har
hon alltid strävat efter att skapa en öppen,
transparent och platt organisation, en varm och
trivsam miljö där alla blir sedda och hörda. Så
även här förstås.
– Det blir sannerligen ingen toppstyrning,
säger Cecilia och skrattar. Hon förklarar att
koncernens framgång framför allt handlar om
synergin mellan de tre bolagen och deras gemensamma
styrka. De har var och en sina olika
spetskompetenser – byggkonstruktion, projektoch
byggledning och arkitektur.
– Det gör att vi inom koncernen har samtliga
kompetenser för hela byggprocessen, från
idé till färdig byggnad. Samtidigt kan vi inom
de olika bolagen givetvis även åta oss både
större och mindre uppdrag inom respektive
specialistområde. Det är just den här bredden
som utmärker oss.

Bland kunderna finns både privata byggherrar,
entreprenadföretag, kommuner och landsting.
Ofta gäller det att ansvara för hela byggkoncept,
från utredning och genomförande till
slutbesiktning och överlämning.
Uppdragen kan också handla om att ta fram
ett komplett tävlingsförslag vid en kommunal
markanvisning.
Det nya området Kvarnbacken är bara ett
exempel där Developing Design varit engagerade.
Andra lokala projekt är bygget av St
Olofsskolan, Råsslaskolan och flera bostadsprojekt
i Inre hamnen.
– Jag älskar att jobba här i Norrköping. Och
jag älskar verkligen det här uppdraget. Kanske
framför allt för att jag nu så konkret är med
och bygger Norrköping. Det är exakt det som
jag också upplever att alla mina