Vi behöver bli fler som bygger morgondagens samhälle

Huddinges starka tillväxt driver på Stockholmsregionen.
Hittills har vi följt upp tillväxten med ett kraftfullt
bostadsbyggande. Nu är det dags att ta nästa kliv för
att skapa ett hållbart, modernt samhälle. Vägen dit går via en
starkare infrastruktur, i form av Tvärförbindelse Södertörn,
och fler privata initiativ till skolor och äldreboenden i hela
Huddinge.
Huddinge klättrar på listan över Sveriges största kommuner: i
dag räknar vi till drygt 110 000 invånare. Enligt en ny undersökning
visar näringslivet i Huddinge den starkaste tillväxten i
Stockholms län. Huddinge är en motor i Stockholmsregionen
som är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa.
Vår starka tillväxt förpliktigar. Vi har redan målsättningen att
bygga cirka 1 300 bostäder per år, totalt cirka 20 000 bostäder
till år 2030. Nu behöver vi säkerställa att resten av samhället
följer med. Huddinge behöver en hållbar balans mellan bostäder
och arbetsplatser. Fler skolor behöver följas upp av mer plats för
sport och fritid. Alla samhällsfunktioner behöver växa i samma
takt för att skapa ett hållbart, modernt samhälle.

Vi har mycket ambitiösa mål när det gäller fler förskolor,
grundskolor, äldreboenden och LSS-boenden. Ska vi lyckas nå
dem så behöver vi fler privata aktörer som kan bidra i utvecklingen
av ett hållbart Huddinge.
Huddinge är unikt som har två regionala stadskärnor:
Flemingsberg och Kungens kurva. Här kommer merparten av
framtidens utveckling av arbetsplatser, kontor, bostäder och
infrastruktur i Huddinge att ske. Men långtifrån enbart.
Hela Huddinge växer. Även i Länna, Trångsund och Skogås
bygger vi nya bostäder, arbetsplatser, fler skolor och äldreboenden.
Och i Vårby skapar vi en helt ny marin stadsdel, Vårby udde, med
cirka 2 000 nya bostäder.
Bara med fler privata initiativ kan vi fortsätta att skapa bättre
service och fler samhällsfunktioner i hela Huddinge. Därför förbereder
vi oss för att årligen bjuda in privata aktörer att ta del av
vår planering. En insyn som kommer att göra det enklare och
smidigare att delta i Huddinges utveckling. Bättre och öppnare
processer gör det lättare för fler att vara en del av att bygga ett
modernt samhälle.
Huddinge har en central plats i Stockholmsregionen. Och
hela regionens tillväxt är beroende av en stark och växande infrastruktur.
När Spårväg syd börjar byggas mellan Flemingsberg
och Älvsjö, så underlättar det för resande till Masmo, Kungens
kurva, Skärholmen och Fruängen. Förbifart Stockholm gör det
lättare att nå Huddinge och resten av Stockholmsregionen.

Nästa steg är att även förverkliga Tvärförbindelse
Södertörn. En avgörande förbindelse som knyter samman
trafikflödena i den södra regionen med väg E4/E20.
Tvärförbindelse Södertörn är nödvändig för att bibehålla
dagens starka utveckling.
Nu byggs Stockholm Norvik Hamn som blir ett av de viktigaste
logistiknaven i hela Mälarregionen. Utan Tvärförbindelse
Södertörn äventyras den tillväxt som den satsningen kan ge –
inte bara för Huddinge, utan hela regionen.
Vår region präglas av en öppenhet
mot omvärlden. En öppenhet som gett
oss dagens kraftfulla utveckling, både
av regionen och av Huddinge.
Välkommen till oss för att ge ditt
bidrag på resan mot ett hållbart,
modernt samhälle.