”Vi behöver växa och ändå behålla vår själ”

0
37

Planerna för det växande Kungsbacka
stad är många och stora som
framgår av flera artiklar i den här
tidningen. Förr skedde tillväxten framför
allt ute i de olika kommundelarna, i dag
är det annorlunda; det finns en stor efterfrågan
att bo i centrum. För att den ökande
befolkningsmängden ska kunna få en
fortsatt god service måste även själva staden
växa. Målet är att utöka och förtäta
den nuvarande stadskärnan successivt.
– När vi växer förändras vi också.
Staden växer snabbt och har tagit klivet
över den gräns på 20 000 invånare som
gör att Kungsbacka stad nu klassas
”medelstor” stad, säger Jessica Blume, näringslivsutvecklare
i kommunen.
– Vi behöver se Kungsbacka stad mer
som en centralort som servar tätorterna
och inte bara som en av tätorterna. En
levande innerstad med en attraktiv stadskärna
med folkliv både på dagen och
kvällen. En levande och varm stadsmiljö
med trivsel och trygghet.

Utmaningen mitt i allt byggande är att
behålla Kungsbackas själ. Mötesplatserna
med torget, gröna parker och livet längs
Kungsbackaån som skapar en viktig nerv
genom hela staden. Verksamheter, mat och
kultur är viktiga delar i stadsutvecklingen.
För att få en levande stad behöver alla delarna
existera tillsammans.
– För att vi ska få tryck i våra verksamheter
behöver vi förtätningen av
stadskärnan med de nya områdena som
växer fram, säger Jessica Blume. Vi behöver
bevara våra unika miljöer i stadskärnan
samtidigt som vi bygger och utvecklar
vårt nya Kungsbacka. Dynamiken ligger
i en blandning av det gamla och nya.

Sedan ett år tillbaka har kommunen
tillsammans med ett 20-tal fastighetsägare
och Fastighetsägarna GFR arbetat
med att ta fram en vision och en handlingsplan
för attraktiva platser och etableringar
i innerstaden. En av de fastighetsägare
som ingår i etableringsgruppen
är Monika Hamrin, som äger två kvarter
precis vid torget. ”Mitt i hjärtat av
Kungsbacka” som hon uttrycker det.
– En innerstad behöver restauranger,
verksamheter av olika slag, kultur och
annan service för att locka människor,
säger Monika Hamrin och tror att besöksnäringen
är central i det här. Varför
skulle inte vi kunna locka göteborgare
hit när vi lockas dit?
– Utmaningen blir förstås att få alla
att dra åt samma håll. I grund och botten
handlar det om att vi vill utveckla en levande
blandstad för hela Kungsbacka, för
invånarna, företagen och besökarna.

Text: Anders Olow
Illustration: Tyréns AB
Foto: Kungsbacka kommun