Vi bygger hus och hälsa!

0
466

Västerbottens läns landsting bygger både hus och hälsa! Det är därför vi nu får
världens smartaste tandklinik, därför som psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus
är ett unikt utvecklingsprojekt och därför vi har ett energisystem som sparar miljoner.

Att vara Sveriges bästa universitetssjukhus förpliktar.
Det ställer krav inte bara på Umeå utan på alla
länets tre sjukhus, där specialistvård innebär samverkan
och innovativ kraft. Avståndet mellan kust och inland
blir rätt litet med vård på distans.
På det medicinska området utvecklar vi spännande system
för att snabbt kunna diagnostisera svår blodförgiftning
och för att automatiskt spåra implantat med streckkoder.
Vi inför metoder där vi med immunterapi omvandlar
dödlig hudcancer till behandlingsbar sjukdom och andra
där vi använder höga stråldoser under kort tid för
att behandla prostatacancer.
Vi vill erbjuda den bästa vården men också en utvecklande
miljö där människor vill arbeta, stanna och växa.

Läkande miljöer
Just nu satsar vi mer energi än någonsin i länet. Att vi
rustar och utvecklar märks inte minst på lyftkranarna
runt Norrlands universitetssjukhus. Här har vi nyss invigt
Hjältarnas hus, ett anhörigboende för svårt sjuka
barn, och en psykiatriavdelning där så kallat Heal Wellljus
bidrar till läkningen.
Om några år får vi en helt ny byggnad för psykiatri i
sjukhusparken. Då är också vår nya helikopterplatta
färdig, högre upp än tidigare. Det gör att vi kan använda
helikoptern även när sjukhusområdet får fler höga
hus.
Och faktiskt är begreppet Heal Well just nu en bra
symbol för allt vi gör. Exempelvis har en del av våra
äldre byggnader sjuka-hus-problem som vi nu åtgärdar.
Det ska ge våra medarbetare funktionella, sunda och
miljövänliga hus att utvecklas i.

Vinster för ekonomin och miljön
I fjol fick universitetssjukhuset ett av Europas mest
komplexa termiska energisystem. Det kretsar kring förnybar
energi och hör till branschens häftigaste. Systemet
ger stora miljövinster och sparar samtidigt både sommarvärme,
vinterkyla och miljontals kronor åt vården.
Vår kalkyl är att halvera sjukhusets kostnader för värme
och kyla och spara ungefär 27 000 kronor per dag!
För att spara ännu mer energi byter vi 3 000 fönster,
lägger nytt tak, installerar solceller, tätar, ventilerar och
isolerar. Vi rustar också upp våra tekniska system.
Byggena är stora, sträcker sig över flera år och kräver
en logistik och en planering utan like. Vi prioriterar
verksamhet som är igång dygnet runt och har målet att
vården ska flyta smidigt.
Det är därför vi bygger två stora moduler mitt framför
sjukhusets huvudentré. Med 6 500 kvm extra yta får
vi lokaler dit klinikerna evakueras i omgångar medan
arbetet inne i sjukhuset pågår.

Satsning på centrum
Men vi bygger också i Umeås centrum. När vår nya
tandklinik öppnar i december är det inte bara det tandtekniska
laboratoriet som är digitalt utan också funktionerna
för kommunikation, incheckning och betalning.
Framtiden är redan här. Behandlings stolarna är
”smarta” och mäter vad tandläkaren gör, och scanning
och röntgen gör att vi kan se tänderna i 3D. Vi har också
varit med och tagit fram ”glasögon” som skapar hologram,
styrs med röst och rörelser och ger tandläkaren
fria händer i behandlingen.
Framtiden är vad vi bygger tillsammans. I
Västerbotten kallar vi det ”världens bästa hälsa”.