”Vi bygger livet mellan husen”

Allmännyttan måste både tjäna sina kunder och
tjäna pengar för att på ett förnuftigt sätt kunna ta
ett samhällsansvar.
– För mig finns inget antingen eller – vi måste
klara både och, säger Karin Strömberg Ekström,
vd för Huge Bostäder.

Hållbara, prisvärda och väl förvaltade bostäder
för alla. Så formulerar allmännyttan
i Sverige sin viktigaste uppgift. Men
allmännyttan har utöver det även en alldeles
särskild roll när det gäller kommunernas
ansvar för bostadsförsörjningen
och ett stort engagemang för att stärka
och utveckla de stadsdelar där deras
hyresgäster
bor. Och det är så mycket
mer än att bara bygga och förvalta ekonomiskt,
klimatsmart och yteffektivt.
Huge Bostäder, som ägs av Huddinge
kommun, formulerar uppgiften som att ”skapa livskraft i Huddinge”. Det kan till exempel vara att erbjuda praktikplats så att de som är längst från arbetsmarknaden
kan ta ett kliv in och fylla på sitt CV
med värdefulla meriter. Inte minst utlandsfödda
och nyanlända. Men det kan
också handla om att ordna fritidsaktiviteter
för sommarlediga barn när föräldrarna
måste jobba.
– Vi har många hyresgäster hos oss
som lever i ett utanförskap, som både är
ekonomiskt och socialt svaga. För att
bryta det behövs en positiv spiral som ger
ett större självförtroende för individen,
men som också leder till integration på
sikt. Det är vårt uppdrag, säger Karin
Strömberg Ekström.
– Vi förvaltar andras boenden. Utan
kunderna är inte fastigheterna värda någonting.
Jag är väldigt kunddriven – eller jag
gillar människor, så kalla mig människodriven.

När Karin Strömberg Ekström kom ny
som vd för Huge Bostäder för ett år sedan
hade hon ett helt yrkesliv bakom sig i fastighetsbranschen
och stor insyn i hur många
företag drar sig för att göra konkreta åtgärder
för att bidra och göra samhällsnytta,
eftersom man är rädd att göra fel.
– Jag tänker tvärtom. Det är bättre att
göra något och sedan förbättra allteftersom
vi får mer kunskap. Det är bara så vi
kan göra skillnad. När hyresgästerna känner
sig mer delaktiga i sitt bostadsområde,
får vi färre utryckningar med störningsjouren
och mindre skadegörelse.

Kraven på samhälle och företag att
vara ekonomiskt lönsamma, klara miljökraven
och vara socialt hållbara växer
ständigt. De fastigheter som ingår i det så
kallade miljonprogrammet utgör en stor
del av Huge Bostäders fastighetsbestånd
och nu behöver de renoveras. Av Huges
drygt 8 000 bostäder är över 5 000 i behov
av upprustning – ett arbete som
kommer att pågå de kommande 10–15
åren.
– Att utföra omfattande renoveringar
är påfrestande för våra hyresgäster och
kan även innebära oro för kommande
hyresjusteringar. Därför har vi skrivit avtal
med Hyresgästföreningen som innebär
att det vid alla upprustningar görs
stambyte och renovering av badrum,
men hyresgästerna får fritt välja mellan
tre olika nivåer av renovering av kök för
att påverka hyreshöjningen.
En balansgång mellan absolut nödvändig
renovering och individuellt anpassade
behov.
– Frågorna är komplicerade och vi
måste ständigt vara alerta och tänka till
och tänka nytt.

Varje människa måste lägga sitt strå
till samhällsbygget – om det ska bli något
– menar Karin Strömberg Ekström. Det
går inte att vänta på att någon annan ska
lösa samhällsproblemen. För Huge
Bostäder innebär det att tänka till i alla
led och att vara konsekvent, även i de
små detaljerna. Till exempel har områdeskontoren
i Flemingsberg, Vårby gård och
Skogås nu samma öppettider som huvudkontoret
i Huddinge och de är öppna på
tider då hyresgästerna har möjlighet att
komma dit.
– Vårt bidrag är att bygga livet mellan
husen, vara människodrivna och göra positiv
skillnad. Det är en livsinställning för
mig och det är den ambitionen vi också
har på Huge.