”Vi bygger Lund tillsammans”

0
341

En av de viktigaste egenskaperna
hos en översiktsplanechef är förmågan
att ha siktet framåt, och samtidigt
alltid ha ett öga i backspegeln.
– Framtiden håller jag mig ödmjuk
inför, samtidigt som det är viktigt att
ha en klar riktning vart vi ska, säger
Cecilia Hansson, översiktsplanechef.

Den nya översiktsplanen är tänkt
att vara vägledande för stadsutvecklingen
fram till 2040. Tjugo
år i ett stadsutvecklingsperspektiv är inte
särskilt lång tid. Ändå har det sedan
1998 hänt så stora och avgörande saker
att det går att tala om ett paradigmskifte.
Tanken svindlar över det som inte
fanns för tjugo år sedan, men som har
påverkat hela vårt sätt att leva, resa och
planera för framtiden.
– Tänk bara på att det inte fanns smartphones
som vi kunde nå internet med i
var mans ficka. Facebook och andra sociala
medier fanns inte. Förutom den digitala
revolutionen har vi varit med om tsunamis
och nine-eleven som påverkar både
vår miljömedvetenhet och säkerhetstänkande,
säger Cecilia Hansson.
Lunds Centralstation är landets tredje
största räknat till antalet personer som
passerar varje dag. Man räknar med att
Lunds befolkning ska kunna öka från
120 000 till 160 000 fram till 2040.
I förarbetet till översiktsplanen har man
gjort analyser av vad som skapar en attraktiv
stad och vad Lund bör satsa på för att
medborgarna ska fortsätta trivas. Bland
annat behövs drygt 26 000 nya bostäder
och infrastrukturen behöver byggas ut.

Vi lever just nu i en intressant tid. Samtidigt
som vi blir mer individualistiska,
digitala och anonyma, så ökar vår efterfrågan
på gemenskap och dynamiska
sammanhang. Vi flyttar inte enbart dit
jobben finns, utan där det finns möjlighet
till självförverkligande och där spännande
möten, oväntade eller väntade,
kan uppstå.
– Lund har en helt unik miljö med universitetet
mitt i stan, en fantastisk stadsmiljö
och nära till friluftsliv, natur och
landsbygden. Det regionala och globala
är lättillgängligt. Vi har det småskaliga
och det storskaliga i samma kommun. Vi
har ett ansvar att både förädla de fantastiska
kulturvärden vi har och att skapa
förutsättningar för att fortsätta vara i
framkant, säger Cecilia Hansson.

En stor del av tankearbetet är hur framtidens
infrastruktur ska se ut. Nya cykelbanor
och cykelparkeringar är en självklarhet
att bygga i Lund. Cecilia Hansson
tror på att skapa större utrymme för promenadstråk.
En ökad befolkning kräver ett hållbart
resande och kollektivtrafiken behöver
byggas ut. Kunskapsstråket är ett svar på
ett behov av att koppla och binda samman
Lunds innerstad med den nya stadsdelen
Brunnshög som på sikt beräknas
rymma 40 000 boende och arbetande.
– När infrastrukturen är på plats vågar
företag etablera sig en bit utanför
stadskärnan och bostäderna blir mer
attraktiva, säger Cecilia Hansson.
Lundaborna har varit väldigt engagerade
i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan
för de närmaste tjugo åren.
– En stor del av förklaringen är att fler
har blivit medvetna om att staden är något
vi bygger tillsammans, en känsla av
ett ökat personligt ansvar. Det bidrar till
ett engagemang. Vi har också bjudit in
barn och ungdomar att ha synpunkter
på översiktsplanen och då sår det ytterligare
frön till ett engagemang när de blir
vuxna, säger Cecilia Hansson.
Hela förslaget till översiktsplan kan du
läsa på lund.se/op. Där kan du också
senast den 4 juli lämna dina synpunkter.

Text: Cecilie Östby • Foto: Jan Nordén