Vi har framtidsfokus i allt vi gör

Att det byggs som kanske aldrig
förr på sjukhusområdet kan
knappast någon Uppsalabo ha
missat. Samtidigt som sjukhusets
nya vårdbyggnad, ingång
100/101, nu snart är inflyttningsklar,
fortsätter den pågående
ombyggnaden och renoveringen
av ingång 70 med centralblocket
hack i häl.

När allt om några år är klart av det
som ingår i projektet FAS –
Framtidens Akademiska sjukhus
– har vi fått ett halvt nytt sjukhus. Då
är det bara att fortsätta med nästa projekt,
säger Hans-Olov Hellström, biträdande
sjukhusdirektör med ansvar för fastighetsfrågor.
Han betonar att ett ledande universitetssjukhus
som Akademiska sjukhuset
kräver beredskap till ständig förnyelse,
renoveringar, uppgraderingar och moderniseringar
samt förändrade arbetssätt.

Innan du berättar om kommande
behov, vad pågår just nu?
– Det är det största ny- och ombyggnadsprojektet
i sjukhusets historia. Det
handlar om flera slitna byggnader från
tidigt 70-tal som nu får nytt liv med lokaler
anpassade till de krav som ställs
inom dagens sjukvård och förhoppningsvis
framtidens vård.
Ingång 100/101, som invigs i höst, är
ett stort viktigt projekt. (se sid 4) Det annars
mest påtagliga projektet just nu är
ombyggnaden av ingång 70, en genomgripande
renovering som kommer att
vara klart 2021.
– När det gäller det angränsande centralblocket
pågår planering med beräknad
byggstart under senhösten eller årsskiftet.
Men som sagt, det stannar inte
här. Vi har mer på gång, till exempel en
ny dialysavdelning, säger Hans-Olov
Hellström.
Grunden till all förnyelse är givetvis
det politiska uppdraget, att leverera högspecialiserad
vård och omvårdnad av
högsta klass. Dessutom forskning, utbildning
och utveckling, samt samarbete
med Life Science.
– Om vi långsiktigt ska kunna leva upp
till dessa förväntningar, ja då måste vi
också se till att hela tiden stödja uppdraget
med ändamålsenliga lokaler. Det
innebär att vi måste ha framtidsfokus i
allt vi gör. Vad krävs om tio år? Det kan vi
inte fundera på då, det måste vi göra idag.
Det gäller till exempel byggnader från
mitten av 90-talet. Inom 10–15 år kommer
de att behöva renoveras, hur ska de
se ut och vad ska de innehålla? En sak är
säker, med framförhållning och successiv
förnyelse kan vi undvika att behöva göra
väldigt stora och kostsamma investeringar
runt om på sjukhusområdet samtidigt.

Vilka behov ligger närmast i tiden
att ta itu med?
– Vi tittar bland annat på Akademiska
barnsjukhuset och kvinnosjukvården, ingång
95/96. Byggnaderna är från 80-talet
och ska verksamheten fungera med nuvarande
och framtida krav måste vi göra
ganska omfattande insatser.
– Vi har sett att det är ganska svårt att
anpassa gamla byggnader till dagens
krav, väggarna står där de står och takhöjden
är vad den är. Vår strävan är ju att
få till generella lokaler i våra byggnader,
så att vi kan variera innehållet utan att
behöva bygga om alltför mycket varje
gång vi ändrar i verksamheten. Kanske
är det bättre och mer långsiktigt hållbart
att uppföra en helt ny byggnad?

Du har sagt att sjukhuset är en organisation,
inte en tomt. Vilka konsekvenser
kan det få för framtidens
Akademiska sjukhus?
– Vi måste förstå att sjukhustomten är
begränsad och att vi av utrymmesskäl
inte kan växa hur mycket som helst på
plats. Akademiska sjukhuset är en kunskaps-
organisation och alla delar måste
inte finnas på sjukhusområdet, och bör
inte heller vara det. Vi har redan idag
”satt upp skylten” på flera håll i regionen.
Och det är bara början i vår strävan
att erbjuda effektiv vård, nära våra patienter.
Egentligen är det bara den vård
som kräver det stora akutsjukhusets alla
resurser, eller är komplex på annat sätt
som med nödvändighet bör vara centraliserad
till själva sjukhusområdet.

Till sist, du som själv är läkare,
hur är det att nu jobba med fastighetsutveckling?
– Ja, den frågan ställer jag väl mig rätt
så ofta själv, de långa ledtiderna kan vara
ganska frustrerande, men jag gillar att genomföra
och slutföra saker på ett bra sätt
vare sig det gäller en operation eller att
bygga ett hus. Och det är ju inte vilka hus
som helst vi bygger. Det handlar ju om att
skapa förutsättningar för våra medarbetare
att bedriva bra vård, forskning och
utveckling och det är givetvis en stor utmaning.
Och som nu när vi äntligen har
en ny fantastisk byggnad på plats så känner
jag en stor tillfredsställelse.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm