Vi har plats – och vi ger plats

0
358

Upplands-Bro kommun är en
av de snabbast växande kommunerna
i Sverige. Kommunen ligger vid
Mälaren drygt två mil nordväst om
Stockholm och cirka 25 minuters pendeltågsresa
från Stockholms central. Upplands-
Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro.
Kommunen har drygt 28 200 invånare,
berättar Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens
ordförande.
Upplands-Bro har ett betydligt bättre
företagsklimat än snittet av kommuner i
Sverige enligt Svenskt Näringslivs rankinglista
och är näst bäst i hela Stockholms
län. De senaste åren har varit
rekordår för företagsetableringar i kommunen.
– Befolkningsökning och ett gott företagsklimat
hör ihop. Hit kommer mest
små och medelstora företag och det är där
jobben finns, säger hon.

Alla branscher i kommunen växer
och snabbast växer transport- och logistiksektorn
mycket på grund av det attraktiva
läget. Upplands-Bro har ett fantastiskt
läge i regionen, med närhet till
Enköping och Västerås västerut, Uppsala
norrut och Stockholm söderut. Ett tiotal
företag med över 1 000 arbetstillfällen
har etablerat sig senaste åren. Och det
finns fortsatt stort intresse från fler företag
att etablera sig, samt att företag som
redan är verksamma i kommunen vill
växa och utvecklas, det är mycket positivt.
– Vi har också satsat på de nyanlända
och träffar dem från dag ett, säger
Camilla Janson. När de kommer till vår
kommun ska de få en bra start. 53 procent
av dem som kom 2015 har skaffat sig
egen försörjning under de två första åren.

Det är många som upptäckt Upplands-
Bro och 78 procent av dem som flyttar hit
kommer från Stockholms län. Det handlar
främst om barnfamiljer. Här är andelen
1-3-åringar bland de högsta i Stockholms
län.
Förra året antogs detaljplaner för 3 000
nya bostäder. I dag finns omkring 11 000
bostäder i kommunen och under kommande
år finns förutsättningar för detaljplaner
som kan ge ytterligare 5 000–6 000
nya bostäder. Fram till 2035 är planerna
20 000 nya bostäder. Även förskolor, skolor,
äldreboende, idrottshallar och plats
för annan service finns med i planerna.

Men då måste också infrastrukturen
fungera väl. Hetast för politikerna i
Upplands-Bro nu är att få kvartstrafik
hela vägen till Bro, i dag är det halvtimmestrafik
dit. I Upplands-Bro kommun
styr en koalition av S, KD, MP och C tillsammans
sedan förra valet, ett lyckosamt
samarbete.
Upplands-Bro har under de senaste
åren arbetat med Vision 2035 i den mest
omfattande medborgardialogen som genomförts
i kommunen. Var tionde invånare
var med och tyckte till om framtiden.
– Ledorden i visionen; nyfikenhet,
omtanke och liv, berättar hur vi vill att
det ska vara här och hur vi vill bemöta
varandra, säger Camilla Janson. Kalla det
för en framtidskompass. Och den ska synas
i kommunens planer, beslut och mål.
– Upplands-Bro är en vacker, naturskön
plats – och en plats i förändring.
Den vill vi dela med oss av.