Vi hittar alltid de bästa lösningarna för våra hyresgäster- något som gynnar ett växande Skövde

MÅNGA FÖRETAG I SKÖVDE
växer snabbt, inte minst i ITbranschen,
som behöver rekrytera
kompetent personal och hitta de
rätta lokalerna för sin verksamhet.
Att få fram de optimala lösningarna
för sina hyresgästers specifika
behov är en av Rapp
Fastigheters bärande affärsidéer.

Att besöka Rapp Fastigheters kontor
i Skövde är som att komma in
på ett konstmuseum. Tavlor och
skulpturer finns överallt, i entrén, i
korridorer och i kontorsrummen.
Smakfullt och noga utvalt. Det här är
inte bara ett företag som äger och förvaltar
fastigheter – här finns även intresset
för ett levande Skövde med
sponsring av bland annat idrott och
kultur.
Det smakfulla har inte minst manifesterats
i renoveringen av det gamla bankpalatset
på Hertig Johans gata 6. Huset
ägs av Rapp Fastigheter där Västra
Götalandsregionen har varit hyresgäst
länge, men i januari 2019 flyttar de till nya
Regionens hus som då är färdigbyggt.
– Det här är vår största hyresgäst,
och flytten lämnar ett stort tomrum efter
sig, säger Adam Rapp, vd för Rapp
Fastigheter. Vi är positiva till Regionens
hus, som vi tycker bidrar till Skövdes
utveckling. Men flytten blev vårt företags
största utmaning i modern tid.
Totalt ger avflyttningen 5 000 kvadratmeter
tomma ytor i olika lokaler, varav
2 400 ryms i det gamla bankpalatset.
Utmaningen med de tomma kvadratmetrarna
blev tillslut en stor framgång.
Men mer om detta längre fram.

Rapp Fastigheter köper, förvaltar
och förädlar fastigheter. Adam Rapp
tar Kvarteret Hermod som exempel.
Fastigheten ligger mitt över gatan från
stationen.
– Den var på 3 000 kvadratmeter när vi
köpte den, sedan har vi byggt på 6 000
kvadrat så att huset numera är åtta våningar
i ena änden, och fyra våningar i
den andra. Här ryms bland annat TV4,
vårdcentral, reklambyrå, Folktandvården,
För säkringskassan och Trafikverket. I
den ursprungliga äldre delen är det hotellverksamhet.
Rapp Fastigheters affärsidé är att
hitta rätt lösning för företagens specifika
behov.
– Större delen av vårt fastighetsbestånd
är centralt belägna kontor och butiker,
där vi alltid försöker hitta det som
passar för var och en, säger Adam Rapp.

Hur går ni till väga när ett företag som
ska flytta till Skövde kontaktar er?
– Tillsammans går vi igenom det
specifika behovet, vilken typ av företag
är det? Inriktning på kontoret, vilken
profil vill man ha? Sedan försöker vi
hitta den rätta matchningen tillsammans
med bland annat arkitekter som
vi samarbetar med. Väldigt ofta hand-
lar det om rockader där ett företag behöver
större lokaler, andra vill ha mindre,
eller så är det en butik som behöver
förändra sin säljyta. Det blir mycket
pusslande så att alla blir nöjda.
Adam Rapp berättar om en av fördelarna
man kan ha som expanderande
företag och hyresgäst hos Rapp
Fastigheter.

– Många företag i Skövde växer och
behöver rekrytera kompetent personal,
som i sin tur måste ha någonstans
att bo till en början. Och det kan vara
nog så svårt i Skövde där det inte finns
tillräckligt med bostäder centralt. Här
kan vi ofta hjälpa våra hyresgäster med
boende tack vare att vi har ett förhållandevis
stort bestånd av lägenheter i
stadskärnan.
Hur gick det då med det gamla bankpalatset
som skulle tömmas när Västra
Götalandsregionen flyttade ut? Att fylla
huset med ny hyresgäst var ju en av
Rapp Fastigheters största utmaningar i
modern tid.
Utmaningen kröntes med framgång.
Det är ett växande IT-företag som i januari
2019 flyttar in hela sin företagsgrupp
i bankpalatset. Bricknode, som
företaget heter, har haft Rapp
Fastigheter som hyresvärd sedan 2006
då man började med ett litet kontorsutrymme,
och genom åren har företaget
sedan flyttat till nya adresser i Skövde
– varje gång med allt större yta.
– Vi är väldigt glada för att nu kunna
erbjuda detta fantastiska kontor till ett
växande företag vars utveckling vi följt
genom åren, säger Adam Rapp. På
90-talet gjorde vi en genomgripande
och pietetsfull renovering av bankpalatset
som är från 1894. Det är ett toppmodernt
kontor som nu får en toppmodern
hyresgäst.