Vi satsar långsiktigt på samtliga minoritetsspråk

0
733

Minoritetsspråk Solna stadKarin Walterson Solna StadsbibliotekSOLNA STAD har ingått i förvaltningsområdet
för finska från
starten 2010 då lagen om nationella
minoriteter trädde i kraft. En
sak är säker, i Solna satsar man
både långsiktigt och strategiskt
på samtliga minoritetsspråk.

Vi har från första början jobbat målmedvetet
med olika typer av insatser
och verksamheter. Framförallt gentemot
Solnas ganska stora finska befolkningsgrupp.
Vi har också gradvis växlat upp
med större fokus på de övriga minoriteterna,
säger Tina Finnäs, samordnare för
de nationella minoriteterna i Solna.
Hon berättar att mycket handlar om att
 Johan De Farfalla chef modersmålsenheten Solnakommunicera med de olika minoritetsgrupperna
om deras rättigheter, bland annat
i kontakter med kommunen inom till
exempel äldreomsorg, förskola och skola.
– Allt det vi gör handlar ytterst om att
stärka de nationella minoriteterna och deras
inflytande. Och inte minst om att främja
bevarandet av de olika språken hos barn
och ungdomar. När det gäller just språkens
bevarande gäller det att börja från början,
bland de yngsta, redan i förskolan.
– Ja, det är ju vi som lägger grunden
för språket, säger Jennie Andersson
Smiljanic, förskolechef för Hagalunds
förskoleenhet, där en svensk-finsk avdelning
på Thors förskola dragits igång
nu i vår. Information om satsningen gick
ut under 2015, både via biblioteken, genom
stadens digitala kanaler, BVC och
tidningar.

Solna Stad– Allt är nu klappat och klart och vi vet
att det finns ett stort intresse. Vi har vikt
tio platser av tjugo för finsktalande barn,
som i höst kommer att tas emot av bland
andra två nyanställda finska pedagoger,
säger Jennie Andersson Smiljanic, som
även erbjuder plats för barn från andra
kommuner att ta del av den här möjligheten.
– Det känns jättespännande! Vi är ju
vana med många olika modersmål. Det
speciella med den här avdelningen är att
barnen får möjlighet att prata mycket
finska med andra barn och med stöd av
finsktalande personal.
Även när det gäller grundskolan jobbar
Solna stad aktivt för att stödja elever
som väljer modersmålsundervisning på
något av minoritetsspråken.
 – Om det så bara är en elev som anmäler
intresse så ordnar vi det. Det är efterfrågan
som styr, säger Johan De Farfalla,
chef för modersmålsenheten. Något intresse
har vi hittills inte hört vare sig för
romani chib eller meänkieli. Men skulle
det komma så startar vi direkt.
Johan De Farfalla berättar att man däremot
har ett efterfrågetryck på undervisning
i samiska. Problemet att hitta lärare
har då under ett par års tid lösts med
fjärrundervisning via Sameskolstyrelsen.
Just nu är det fem barn som tar del av den
möjligheten.
– Självklart vill vi ha egna lärare. I år
lyckades vi få tag på en lärare för en elev
som ville ha undervisning i jiddisch.
Men när det inte går så är fjärrundervisning
ett alldeles utmärkt alternativ. Det
gör att man även kan testa sitt språk tillsammans
med andra elever och kanske
då även hitta nya vänner, säger Johan De
Farfalla.

När det handlar om språk och kultur
har givetvis biblioteken en given roll.
Här är litteratur på olika språk, framförallt
finska inget nytt. Här finns en stor
efterfrågan på både barn- och vuxenlitteratur.
Även filmer och dagstidningar.
– Att Solna nu ingår i förvaltningsområdet
för finska har gett oss möjlighet
att satsa ännu mer på det vi redan gör. Vi
lyfter nu fram både finska och de andra
minoritetsspråken på flera olika sätt, främst
genom fler evenemang anpassade för olika
målgrupper, säger Karin Walterson, utvecklingsledare
på Bergshamra bibliotek i
Solna.
Det kan vara sagostunder på olika
språk, datorhandledning för seniorer,
kreativ verkstad, författarbesök och filmvisningar.
Nu senast filmen Taikon med
efterföljande samtal i en fullsatt lokal.
– Finlands nationaldag den 6 december
firar vi stort varje år i Solna Centrums
bibliotek. Då samlas mycket folk för
olika aktiviteter och programpunkter under
hela dagen. Vi har också andra
mycket uppskattade tvåspråkiga arrangemang.
Det är ett sätt att knyta kontakter
och för oss som bibliotek att samtidigt
visa upp vårt omfattande utbud av inte
minst litteratur, säger Karin Walterson,
som också ser betydelsen att för allmänheten
lyfta det faktum att Solna satsar på
de nationella minoriteterna.