Vi ska bli Landets krona igen!

Landskrona Stadsutveckling
AB är unikt i sitt slag. Där
andra ser besvärliga trösklar
mellan kommun, myndigheter
och fastighetsägare ser
Landskrona möjligheter att
driva stadsförnyelse.
– Jag ser Landskrona
Stadsutveckling som kittet
i den utveckling av staden
som vi alla vill ha, säger vd
Joakim Ahlin. Ett attraktivt
boende i en trygg stad.

I samarbetet i Landskona Stadsutveckling
är inte ett lyckokast, det
är snarare resultatet av en långsiktig,
medveten och väl genomtänkt strategi.
Staden var i stort behov av förändring,
från en stad med dåligt rykte,
arbetslöshet och otrygghet till en
stolthet som en gång gav staden dess
namn – Landets krona. Inte minst de
centrala kvarteren behövde rustas.
Om vackra sekelskifteshus i andra
städer är eftertraktade och lockande
var de i alltför många fall problemhus
i Landskrona. En större mängd mindre
fastighetsägare jämfört med andra
städer, fastighetsägare som inte tagit
hand om sina fastigheter, stor omsättning
av alltför många boende utan
egen försörjning och nyanlända i en
ny och ovan kultur.
Kvarteren som borde varit vackra
och trygga blev motsatsen och fastigheterna
blev ”vandringspokaler”. Något
måste göras och Landskrona Stadsutveckling
AB bildades av Landskrona
stad tillsammans med fem större fastighetsägare.
I samarbete med övriga aktörer
inom kommunen, stadens näringsliv
och andra fastighetsägare skulle förändringar
göras.
– Enskilda fastighetsägare kan göra
sin del, men tillsammans med ett
gemensamt mål för hela staden kan vi
göra så mycket mer, säger Joakim
Ahlin. Det här handlar om ett kollektivt
ansvarstagande där fastighetsägare
krokar arm och sätter upp tydliga
spelregler för ordning och reda.
Under åren har fler fastighetsägare
anslutit, privata likaväl som allmännyttans
Landskronahem. I dag har 23 fastighetsägare
skrivit på den gemensamma
uthyrningspolicy som ska rycka
upp boendet och ge det stadga. Uthyrningspolicyn
har gett välkomnat resultat
och lett till minskad omflyttning
och nästan 30 procent minskad utbetalning
av försörjningsstöd sedan 2012.

Förutom uthyrningspolicyn arbetar
bolaget tillsammans med individoch
familjeförvaltning och stadsledningskontor
i en informell uthyrningsgrupp
som bland annat ansvarar för att
hantera fördelningen av bostadssociala
kontrakt. Samarbetet skapar också
förutsättningar för en bra placering av
de nyinflyttade som omfattas av bosättningslagen.
– Uthyrningspolicyn är lite tuffare
villkor, men under ordnade former i
samarbete med flera olika förvaltningar
inom kommunen. Grannarna i
kvarteret tjänar på att deras område
blir en trygg plats att vara på, men
ingen ska komma i kläm för det, säger
Joakim Ahlin.
– Det är blandstaden som är framgångsreceptet,
som motverkar segregation
på riktigt.
Och här blir verkligen saker gjorda.
Den gamla svartklubben på Ödmanssonsgatan
är tömd och renoverad. Där
klubben en gång fanns ligger nu en förskola
och hela fastigheten är renoverad
och såld till Landskronahem.

Det vackra röda sekelskifteshuset i
hörnet på Rådmansgatan/Borgmästargatan,
en av Landskronas mest eleganta
fastigheter redan när den byggdes,
var slitet och renovering pågår som
bäst. Här har 16 lägenheter, från 2:or
till 5:or, blivit bostadsrätter. Alla är
sålda och inflyttning sker senare i år.
På tur står gamla Sjukhuskvarteret
på S:t Olovsvägen mellan centrum och
stationen med den klassiska Läkarvillan
och en mindre hyresfastighet.
Här är det tänkt att bli ett nytt 16-våningshus
med ett 50-tal lägenheter, 10
radhus, renovering av Läkarvillan
och
möjlighet till parkeringsplatser.
Weibullsholm, det anrika Weibulls
huvudkontor en gång i tiden, som genom
åren blivit stadens ”skamfläck”
hotades av rivning, men köptes av
Landskona Stadsutveckling och är nu
sålt till HällestadsGruppen som renoverar
för fullt. Här ska det bli nya moderna
kontorsmöjligheter och fastigheten
återigen ett landmärke för staden
där den ligger vid Landskronas
södra infart.
Nästa stora projekt blir förnyelsen
av Karlslund, utpekat som ett särskilt
utsatt område. För närvarande pågår
planering av området med förslag till
bland annat ett torg, skolverksamheter,
ett nytt idrottscentrum och nya
bostäder i olika upplåtelseformer.
– Ägandet är för Landskrona Stadsutvecklingsbolag
inte ett självändamål,
utan ett sätt att rusta upp centrala
staden. Och det kan vi bara göra tillsammans,
säger Joakim Ahlin. Organiserat
och med ett gemensamt mål. Vi
ska bli Landets krona igen.