”Vi tänker vara med på resan hela vägen”

– Under mina 20 år i Lund har det
aldrig byggts så mycket som det
gör nu. Vi vill växa tätt tillsammans
med Lund. Här har vi varit
med på resan hela vägen och det
tänker vi fortsätta med, säger
Rasmus Roos, bankchef på
Sparbanken Skåne i Lund.

Redan på 90-talet när Rasmus
Roos rensade ogräs på sommarjobbet
i Lund såg han
Ideon växa fram. I dag är han bankchef
på Sparbanken Skåne och jobbar
med företagen på området. Ideon
samlar innovationer, startups och ett
Lund i förändring och Sparbanken
Skåne har ett av sina kontor där.
– Vi på Sparbanken Skåne har funnits
på Ideon länge och har varit med
i utvecklingen. Ideon har växt mycket
under tiden. Vi har många av våra
kunder här och vi växer med dem,
säger han.
Bankkontoret på Ideon arbetar aktivt
med företagen och hjälper till med
bland annat rådgivning. Branscherna
är flera och kan handla om allt från ehälsa
till smarta material.
– En spännande bransch är till exempel
framtida transporter med allt
från självstyrande bilar till bildelning.
Det finns massor av smarta
transportlösningar och många av företagen
som ligger i framkant sitter
här på Ideon, berättar Rasmus Roos.

Banken bidrar på flera sätt till innovationer
och entreprenörskap. Bland
annat delar banken ut pris för framtidens
innovationer en gång om året
genom Sparbanksstiftelsen Finn tillsammans
med Lunds universitet. Ett
annat exempel är att Sparbanken
Skåne träffar nya företag på inkubatorerna
på Ideon och erbjuder kostnadsfri
rådgivning tillsammans med
andra aktörer. Företagen får då använda
bankens kompetens vilket
hjälper företagen att komma i gång
med till exempel finansiering och
budgetarbete.
Rasmus Roos poängterar hur viktigt
det är att kunna berätta om sin
affärsidé och att sälja in sitt företag.
– Många kan sina produkter. Men vi
på banken tittar på hur företaget kan
pitcha sin affärsidé, hur säljprocessen
ska se ut, kapitalet och hur företaget
ska bli kommersiellt, förklarar han.

Sparbanken Skåne på Ideon arbetar
inte bara med företagen utan
också med nyproduktioner av bostäder
för privatpersoner. Rasmus Roos
lyfter fram flera exempel på olika
byggprojekt i Lund som kommer att
utveckla staden i nya riktningar.
Spårvägen, nya stadsdelen Brunnshög,
Max IV och ESS, Södra Råbylund
och Sockerbruket.
– Vi är en regional Sparbank och vi
som jobbar här bor också i regionen.
På så sätt har vi nära anknytning till
marknaden. När det gäller nyproduktion
erbjuder vi helheten. Vi har dedikerade
personer till nyproduktionsprojekt
och vi jobbar tätt tillsammans
med mäklarna och byggbolagen. Vi är
med på visningar och är mycket pålästa
kring objekten, förklarar han.
Sparbanken Skåne skiljer sig från flera
andra banker eftersom den huvudsakligen
ägs av tre stiftelser. Stiftelserna
säkerställer att bankens vinst går tillbaka
till samhället som banken verkar
i. Det handlar bland annat om samhällsnyttiga
projekt, stötta inkubatorer
och främja entreprenörskap.
– Jag tycker att vi förverkliga drömmar,
vi är en bank som gör skillnad,
inte minst med hjälp av stiftelserna.
När en dröm skapas, till exempel en
drömresa, ett nytt boende eller ett
eget företag är vi med på resan. Både
i med- och motvind. Där tycker jag att
vi gör skillnad, säger han.
När det gäller Lunds framtid ser
han ljust på den.
– Personligen är jag spänd på
spårvägen och vad den kan skapa.
Jag har roat mig med att gå längs
sträckan och se hur den kommer att
binda ihop Lund. Jag tycker också att
den nya stadsdelen Brunnshög ska
bli spännande att följa, avslutar han.