Vi växer och behöver bli fler!

Upplands-Brohus äger och förvaltar närmare 2 000 lägenheter
i Bro och Kungsängen och är nu mitt uppe i att bygga och
planera för fler bostäder och lokaler.
– Vi har mycket att göra och behöver bli fler, säger Mats
Karlsson, projektchef för de byggprojekt som Upplands-Brohus
står inför.

När Upplands-Bro växer som
kommun och på sikt planerar
för stora nya bostadsområden, växer
också Upplands-Brohus, det kommunala
bostadsbolaget.
– De nya uppdragen blir fler, samtidigt
som vi ska förvalta och renovera
det gamla, säger Mats Karlsson.
Det blir både långsiktiga planeringsuppdrag
och kortsiktiga brandkårsutryckningar.
Allt måste fungera.
Mats och hans team sitter i
Kungsängens centrum, men ett av de
kommande uppdragen är att bygga ett
nytt kontor så att det blir plats för fler
medarbetare.
Mats Karlsson beskriver sitt arbete
som ett slags ”internkonsult”.
– Det handlar mycket om att anpassa
våra resurser utifrån de planer
och önskningar som verksamheten
står inför, säger han. Det är både nyproduktion,
underhållsarbete och renoveringar
som pågår kontinuerligt.

UPPLANDS-BROHUS HAR allt från
små till stora lägenheter, centralt eller
lantligt med egen täppa. Det finns
äldre fastigheter med basstandard till
nyrenoverade eller nyare lägenheter
med hög standard. Upplands-Brohus
är indelat i två affärsområden,
Bostäder och Lokaler, och äger fastigheter
med mer än 250 000 kvadratmeter
i och omkring tätorterna
Kungsängen och Bro.
I höstas stod nio hus med 178 nya
lägenheter klara på Bagar- och
Målarvägen i Bro. Upprustningen av
fastigheterna på Örn- och Fasanstigen
pågår och blir helt klart under nästa
år. I projektet ingår bland annat renovering
av balkonger inklusive räcken
och balkongdörrar, nya entréportar
samt tilläggsisolering av yttertak.
Mats Karlsson är snickare från början,
och har sin bakgrund i PEAB där
han de senaste 10 åren arbetade som
platschef, och före det som arbetsledare,
kom till Upplands-Brohus för
3,5 år sedan. Han hade då jobbat med
kulturhuset i Kungsängen och haft
daglig kontakt med medarbetarna på
Upplands-Brohus och gillade både
stämningen och arbetsmiljön. Det
blev dags att byta arbetsgivare.
– Just nu arbetar vi med projektering
för Ringvägen och här handlar
det inte bara om det som är vårt,
Ringvägen är ett större kvarter med
runt 450 lägenheter, varav vi har en
del. Här handlar det också mycket
om att samordna med flera andra aktörer
som också bygger här.
– Vi räknar med att få fram ett beslutsunderlag
senare i höst och först
då kan vi söka bygglov. Vår del på
Ringvägen innefattar cirka 100 lägenheter
och en förskola.
I Bro planeras för ytterligare 45 lägenheter
på en del av Härneviparken.

ETT ANNAT PROJEKT som nu ligger
på Mats Karlssons bord är förskolan
Blomman som byggdes på 90-talet
och behöver byggas ut.
– Detaljplan finns och bygglov
kom i går, så nu behöver jag ta fram
all den dokumentation som ligger till
grund för startbeskedet så att vi kan
dra igång markarbetet i sommar. Vi
äger processen, men ska handla upp
entreprenörer och se till att allt görs
på rätt sätt.
Samtidigt med nya projekt uppdaters
lokala resursplaner hela tiden
med behov av förskolor, skolor och
andra bostäder.
Så Mats Karlsson behöver hjälp.
Gärna av en som gått den långa vägen.
– Vi ser gärna folk som gått den
långa vägen, lika som någon med
akademisk utbildning. Någon som är
van att driva processen framåt, men
det kan också vara en ”yngre” nyutexaminerad
som vi kan lära upp.
– Jag ser fram emot att få fler arbetskamrater,
du behövs, säger Mats
Karlsson. Här är det högt i tak på riktigt.
Eller som det formuleras i
Upplands-Brohus annonser: ”Arbetet
är fritt och du ansvarar till stor del
själv för att prioritera och utföra arbetsuppgifterna.”