Vi vill bli Sveriges bästa skola

0
359
Runbacka skolor

Runbacka skolorRunbacka skolor med sin spännande arkitektur, belägen i vackra Viby, Norrviken, är det perfekta långsiktiga skolvalet. Här kan barn gå i samma miljö från förskolan till årskurs 9. Det innebär stor trygghet både för föräldrar och elever.

Sollentuna är känd för att erbjuda fantastiska skolmöjligheter och nyligen utsåg Lärarförbundet Sollentuna till bästa skolkommun i Stockholms län. Runbacka skolor är i det avseendet ett utmärkt exempel och har blivit uppmärksammade för sina goda resultat.
– Bara för att vi är en skola som ligger långt framme slår vi oss inte till ro. Vi försöker hela tiden utveckla verksamheten ur alla tänkbara aspekter, säger rektor Annika Holmgren.
Runbacka skolor var till exempel tidigt ute med digitala verktyg och är idag en skola i framkant. Barnen får i tidig ålder använda lärplattor och i årskurs 4 får eleverna egna datorer, som är viktiga element i undervisningen.

Men det handlar egentligen inte om teknik, utan om att utveckla en undervisning präglad av modern pedagogik integrerad med IKT. – Vi har kommit långt vad det gäller ny teknik vilket gör undervisningen lustfylld och rolig. På så sätt lär sig eleverna ännu bättre, säger Annika Holmgren.

Men Runbacka är så mycket mer. Skolans profilering är Språk och Idrott & Friluftsliv. Profilen genomsyrar verksamheten på hela skolan oavsett elevens ålder.
När det gäller språk är ambitionen att tidigt väcka den språkliga medvetenheten hos barnen. Eleverna får prova på de moderna språken redan från åk 4 och från åk 6 erbjuds fyra moderna språk varav det ena är kinesiska.
– Goda språkkunskaper är en grundsten i dagens samhälle, inte minst genom den ökade internationaliseringen, förklarar Annika Holmgren.

Logga RS

Till den andra profilen, Idrott & Friluftsliv, finns fantastiska utemöjligheter. Skolan ligger nämligen vackert omgiven av natur inpå knuten. Idealiskt för lek och idrottande. Här finns dessutom en stor och inbjudande skolgård. – Vår satsning på idrott och friluftsliv leder inte bara till friskare och starkare barn utan också till bättre prestationer i skolan överlag.