”Vi vill ha fler arbetskamrater”

0
51

Är du gymnasieingenjör eller högskoleingenjör? Har du driv och tycker om att
ta egna initiativ? Vill du ha ett utmanande arbete med goda karriärmöjligheter
såväl i Sverige som internationellt?

ABB är ett gammalt företag som just
nu genomgår en föryngringskur. Det
innebär att tillverkningen blir alltmer digitaliserad
och vi lägger stor vikt vid säkerhet.
Eftersom företaget har funnits i
över 130 år har vi en stark och stolt företagskultur.
De senaste åren har vi fokuserat
på att övergå till ett mer coachande
ledarskap och en mer platt organisationsmodell.
Det innebär att kulturen
förändras, men också en större tilltro till
att de anställda kan arbeta självständigt
och med ett ökat eget ansvar.
ABB i Figeholm har runt hundra anställda
som tillverkar presspan, som är
ett cellulosabaserat supermaterial som
används som isolation i elkraftstransformatorer.
Tillverkningen har många likheter
med pappersbruk, men hos oss
pressas pappersmassan till en hårdhet
som ger materialet en mycket hög densitet
som det knappt ens går att spika i.
Presspan uppfanns för över hundra år
sedan. Många misslyckade försök har
gjorts att hitta ett bättre isolermaterial.
Därför är presspan en eftertraktad produkt
och vi har kunder över hela världen
– inte minst i Kina och Indien.

Liza Bengtsson, 26, och Rebecca
Karlsson, 25, var vänner och började
på ABB i Figeholm nästan
samtidigt för sex år sedan. Liza hade tagit
studenten och hoppat runt sedan dess
på lite olika anställningar utan att riktigt
veta vart hon skulle ta vägen när
Rebeccas mamma tipsade om att de sökte
folk på ABB i Figeholm.
– Det blev några månader för ett städbolag
och sedan en tid på en golfklubb.
Jag provade också på att jobba på en förskola.
Samtidigt hade jag ett eget företag
som fotograf. Jag ville byta jobb, men
visste faktiskt inte ens att ABB fanns,
säger Liza.
Det var ett bemanningsföretag som
rekryterade ny arbetskraft till ABB och
Liza blev anställd innan hon ens hade
hunnit besöka företaget.
– På min första arbetsdag fick jag en
rundvisning på fabriken och så fick jag
börja jobba natt redan första veckan. Det
var en liten chock. Men jag lärde mig
snabbt och kände att jag nog skulle kunna
utvecklas här, säger Liza.

Liza bestämde sig redan från början
att hon ville lära sig fler delar av produktionen.
Trots att hon gick IT och media
på gymnasiet och inte har en högre utbildning,
kunde hon successivt komma
in i arbetet med hjälp av olika interna
utbildningar. Sedan fabriken blivit alltmer
digitaliserad har företaget erbjudit
kompetensutveckling inom automation.
– Sedan några veckor har jag börjat
arbeta i administrationen med inköp och
som miljösamordnare. Även om arbetsuppgifterna
skiljer sig helt från produktionen,
så har jag nytta av att känna till
produkten och hela produktionskedjan,
säger Liza.
Rebecca arbetade på ett städbolag
innan hon började på ABB, tre månader
efter Liza. Hon har en liknande erfarenhet
som Liza av att det finns stora utvecklingsmöjligheter
för den som tar
egna initiativ och visar framfötterna.
– Det har hänt mycket på företaget sedan
vi började. Inte minst har det blivit
mer jämställt. Men det har också hänt något
sedan vi automatiserade en del processer.
Nu är vi tvungna att arbeta mer i
arbetslag och då kommer man också närmare
varandra. Tidigare hade många hörlurar
på sig under arbetspasset och tog
lunch ensamma och såg ner i mobilen.
Nu går vi tillsammans och tar fika och
umgås och pratar mer, säger Rebecca.

Rebecca som är i produktionen arbetar
i skift, antingen tre, fyra eller fem skift
beroende på hur stort produktionstrycket
är. Som inköpare och miljösamordnare
arbetar Liza vanliga kontorstider måndag
till fredag.
– Jag saknar att jobba skift. Samtidigt
är det spännande med allt det nya som
jag lär mig. Jag vet inte hur det ser ut för
mig om fem år, men så länge jag utvecklas
vill jag vara kvar här, säger Liza.
– Ju mer jag lär mig, desto bättre trivs
jag också. Jag tycker om att förstå helheten,
säger Rebecca.

Liza och Rebecca behöver fler arbetskamrater.
Vilka egenskaper behöver man
ha för att jobba här?
– Du behöver vara driven, kunnig och
ha en vilja att utvecklas. Sedan vore det
trevligt om du är glad och positiv. Det
här är ett företag där du blir sedd. Alla är
viktiga och det är viktigt att ta eget ansvar,
säger Liza.
Rebecca nickar instämmande.
– Jag tror att en enormt viktig egenskap
är om du vågar stå för dina saker.
Om du vill något, att du kan säga det.
Här finns många starka viljor och då är
det viktigt att kunna stå för vem man är.
Att våga ta beslut och ta in ny kunskap,
säger hon.
– Sök! säger Liza.
– Du kommer inte att ångra dig! säger
Rebecca.