Vi vill växa så det värker!

0
338

Bygga i Gävle– Bygga. Bygga. Bygga. Jag har sagt det många gånger och
säger det igen.
Inger KällgrenSawela (M), kommunalråd och kommunstyrelsens
ordförande pratar med entusiasm och tydlighet om
Gävles framtid.
– Vi satsar mot framtiden, säger hon. Gävle ska vara en
trygg och säker plats för dem som redan bor här, men vi måste
också vara måna om att välkomna fler invånare.
– Fler bostäder är lösningen och vi vill verkligen bli fler,
säger Inger KällgrenSawela, med betoning på vill.

Men då finns det också mycket att göra.
Det måste byggas fler bostäder än någonsin,
av alla sorter, något som alla förtroendevalda
i Gävle, oavsett partifärg, gemensamt
Inger KällgrenSawela (M),deklarerat. Därför har kommunen
också lagt in en högre växel.
Målet är 500 nya bostäder per år.
Det ska ständigt finnas godkända detaljplaner
för minst 900 bostäder.
Det ska finnas byggklar mark för minst
700 bostäder.
Det ska finnas minst 75 byggklara villatomter
i kommunens tomtkö.
– Vi är på god väg, säger Inger KällgrenSawela.
Därför har vi också enats om
att vi måste sätta till de resurser som behövs.
Våra organisationer måste bli ännu mer effektiva och
beslutsvägarna kortare. Där vi inte har egna experter måste vi
ha resurser att köpa in konsulttjänster.
En av utmaningarna är att många har synpunkter på var
det byggs och hur det byggs. Rätten att överklaga ett beslut
är en demokratisk fråga. Hur ser du på det?
– Idag är det lite för lätt att överklaga, säger Inger KällgrenSawela.
I en demokrati har vi förtroendevalda som fått
förtroendet att väga just enskildas intressen och det allmännas
intresse på våg.
– I den vågskålen tycker jag att möjligheterna
för hela Gävle behöver få väga lite
tyngre än enskilda intressen. Att vi säger
mindre nej och mer ja.

Målet för en stad att bli 100 000 invånare
beskrivs av många som en magisk gräns.
Det är då saker börjar hända och andra faktorer
som ger tillväxt kommer igång.
Gävle har det målet.
– Vår arbetsmarknadsregion sträcker sig
söderut, säger Inger KällgrenSawela. I
framtiden ska man mycket lättare kunna bo
i vårt vackra Gävle och jobba i till exempel
Stockholm.
– Gävle satsar mot