Visualisering i världsklass Nytt verktyg upptäcker förorenad mark

0
449

Norrköping som gör det möjligt att se
föroreningar i marken. Verktyget ska
förenkla arbetet med att rena marken
på gamla tomter där industrier legat.
Ett sådant område är i Inre hamnen
där det snart ska börja byggas.

– Nu kan vi se vad som gömmer sig under
marken. Det gör att vi kan undersöka
förorenad mark på ett helt nytt sätt.
Vi har nu full insyn även under marken,
säger kommunens 3D-samordnare,
Erik Telldén som varit med och skapat
verktyget.
Han berättar att det hittills varit
svårt att få en överblick över föroreningar
i marken. Tidigare tog vi bara
borrprover. Med det nya verktyget
Earth Autopsy får vi en bättre överblick
av vad som döljer sig under mark.
– Verktyget visar vad som döljer sig
under mark i 3D på en stor skärm, säger
Erik. Han förklarar att tekniken i
verktyget sätter samman olika typer av
information och data i en och samma
modell. Bland annat från borrprover
och bilder från drönare.

Bäst i världen på teknik
Att tekniken utvecklats i just Norrköping
är ingen slump. Här pågår sedan
länge forskning och utveckling inom
visualisering. Och vi är bland de bästa i
världen på tekniken.
Just den här tekniken har tidigare
använts för att bland annat studera
människokroppen vid obduktioner. Nu
har den fått ytterligare ett nytt användningsområde.
– Det unika är att vi kan se hur allt
hänger ihop. Inte bara om det finns föroreningar,
utan också varför de finns där,
hur stora de är och hur vi kan ta bort
dem. När vi vet mer om föroreningarna
kan vi jobba snabbare och få bättre resultat.
Vi kan också förklara och visa
vad vi arbetar med på ett enklare sätt.
Då blir det lättare för politiker, de som
jobbar i kommunen och invånarna att
förstå vad vi arbetar med.
Det är många som är intresserade av
tekniken i verktyget. Olika företag och
kommuner har hört av sig och vill veta
mer.
– Vi tror att det här kan bli det nya
sättet att jobba i fortsättningen. Både i
Sverige och över hela världen.
– Visualisering, att se i bilder, är en
fantastisk möjlighet. Vi har bara sett
början, menar Erik. Det finns massor
av områden där tekniken kan användas.
Det handlar om att det vi inte kan
se med ögat och som är svårt att förklara
– blir lättare att förstå.
– Det känns jättekul att ha fått förverkliga
en idé och nu se att tekniken
fungerar. Och framförallt, den kommer
att bli till stor nytta. Det är extra roligt
att vi utvecklat den här i Norrköping,
tillsammans med ett lokalt företag. Det
känns jättehäftigt.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm