Wästbyggs kontor i Malmö: Snabbfotade med stor kreativitet

0
425

Wästbygg är väl etablerat i byggbranschen
sedan snart 40 år, men
just Malmökontorets projektutveckling
öppnade för lite drygt år
ett sedan med medarbetare med
lång erfarenhet från de stora
byggföretagen.
– Vi vill hellre arbeta i en mindre
organisation för att kunna ta ut
svängarna och vara mer kreativa
säger Anders Bolltoft, affärsutvecklare
på Wästbygg
Projektutveckling AB.

Även om Wästbygg Projektutveckling
AB ingår i ett av Sveriges största
bygg- och projektutvecklingsföretag har det
samtidigt det lilla företagets utmärkande
drag; korta beslutsvägar med eget ansvar.
– Vi är en liten slimmad grupp, inte
volymproducent, men väl så slipad i detaljerna,
säger Anders Bolltoft.
Wästbygg jobbar med egen projektutveckling
inom företagets tre affärsområden
bostad, komersiella lokaler och logistik,
vilket innebär att man själva ansvarar
för hela kedjan från markförvärv, tillståndsprocess
och ända fram till en färdig
byggnad. Antingen på egen hand eller i
samverkan med en partner.

Ett pilotprojekt för Malmökontoret är
45 Svanenmärkta bostadsrättslägenheter i
Trägårn nära Svedala centrum. Förhoppningen
är att kunna byggstarta lägenheterna
under våren 2018 och att de ska
vara klara för inflyttning i slutet av 2019.
Nyligen skrev Wästbygg Projektutveckling
dessutom avtal med Jernhusen om att
förvärva en byggrätt för cirka 150 bostäder
i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen
i Malmö. Kvarteret, som ligger strax intill
Malmö Centralstation, blir en del av den
satsning som görs i Nyhamnen där stadens
vision är att skapa en nära, tät, grön
och funktionsblandad stadsdel.
Bostäderna kommer att fördelas på två
högre huskroppar om 14 respektive 16
våningar, delvis sammanbyggda från plan
ett till fem.
– Med egen entreprenadorganisation
kan vi ta ett helhetsansvar från första diskussionen
kring ett markköp fram till dess
att det färdiga husets garantitid går ut.

Wästbygg är också en av elva aktörer
som fått markanvisning när det tidigare
sjukhusområdet Sege Park i Malmö ska
förtätas. I ett första skede ska drygt 500
bostäder byggas och av dessa ska Wästbygg
utveckla och uppföra cirka 100 lägenheter
i ett kringbyggt kvarter, 4-5 våningar högt.
– Kraven på ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet är stora i dag och för
oss som projektutvecklare och entreprenörer
är de kraven en naturlig del av arbetsprocessen
under projektering och
byggnation, säger Anders Bolltoft. Det
gäller både internt inom företaget, externt
mot omvärlden och inte minst gentemot
de som sedan skall bo i husen och deras
vardag.
– Det gäller att ha konkreta lösningar
och i en liten slimmad organisation som vår
slipper vi ha stora kommittémöten
för att avgöra vems
bord det här ska hamna på.
En sådan idé är Boaktiva. En
app i din mobiltelefon som hjälper
dig att göra ekologiskt hållbara
val i din bostad, men också
att uppmuntra samvaro, gemenskap
och fysisk aktivitet i våra
bostadsområden.
– Säg att du ska till storvaruhuset
och behöver släp. Skicka ut frågan
till grannarna i Boaktivas app
och ni kan vara fler som samåker.

Ett annat exempel är samarbetet
med Siemens för att få fram
det ”smarta huset”. Ett antal intelligenta
databaserade funktioner i huset i syfte att
uppmana till en hållbar livsstil. Tekniken
från Siemens är integrerat med byggnadens
system och gör det möjlighet att få
information kring hyresgästens totala klimatpåverkan.
Eller som Anders Bolltoft uttrycker
det: ”En padda på väggen” som du verkligen
får nytta av i ditt boende.
– Vi är fem personer här i Malmö som
arbetar med projektutveckling. Vi sitter
nära varandra och har daglig kontakt utan
hierarki. Vi kan lätt stå och spåna idéer
och snabbt få ner dem på datorn.
– Vi är snabbfotade helt enkelt och det
är det jag gillar på ett projektutvecklingsföretag
som vårt, det händer saker hela
tiden och alla är med.
– Det är så vi gör skillnad.