Populära inlägg

Akademiska Hus bygger Kunskapssverige Attraktiva campus är liv, rörelse och gemenskap

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och har fokus på universitet och högskolor. Som ägare till en stor del av Universitetsstaden i...

Samråd – en chans att påverka

”Kommunen bygger” är en ofta återkommande rubrik i medierna, men den stämmer sällan. Det är byggbolag och fastighetsägare som bygger bostäder. Kommunen anlägger infrastrukturen, ...

Umeås sex strategier för hållbar tillväxt

Umeå växer snabbt, även med europeiska mått, och målet för kommunen är 200 000 invånare senast 2050. Nästan alla Sveriges kommuner vill få fler...

Klätterhall på OS- nivå

Bättre hälsa – bättre ork – bättre studier. Enkel matematik som gäller alltjämt. Campus Umeå har i dag en stark idrottsprofil med de möjligheter studenter, lärare och forskare...

Ellastbilar kommer snart

Scania har gått från att behandla elektrifiering som ett forskningsområde till att ha många diskussioner med kunder som vill växla över till hållbara transporter.” Kafferosteriet...
På Stallbacken har du nära till det mesta. Gångavstånd till Mölndals centrum, goda kommunikationsmöjligheter och fi na naturupplevelser runt hörnet. I närområdet fi nns även skolor, förskola, restauranger, Åbybadet, travbana och ishall. LÄGENHETER FRÅN 1 – 4 RUM OCH KÖK HSBs cirka 130 lägenheter kommer att byggas i två etapper. Den...
Den 13 december rullar det första Pågatåget in på Trelleborgs station. Snabbt och bekvämt kommer man att nå såväl Malmö som Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Den nya tågförbindelsen väntas öka jobbpendlingen, och på sikt även öka inflyttningen till kommunen. Tåget är en del av Trelleborgs omvandling till en centralt...