Satsning på nya kommunikationer i Huddinge

Satsning på nya kommunikationer i Huddinge

Förbifart Stockholm Gång- och cykeltunnel under E4/E20 i höjd med Ikea har stängts med anledning av att man ska…

Spårväg syd ryggraden i Huddinges utbyggnad

Busschauffören Sabina berättar

Infrastruktur: Visa alla

17 000 studenter i ett kluster av tvärvetenskap och näringsliv

17 000 studenter i ett kluster av tvärvetenskap och näringsliv

Campus Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Ett växande tvärvetenskapligt campus med fyra högskolor, ett femte på…

NORRTÄLJELÄRARE ÄR ÅRETS BÄSTA LÄRARE

Stort engagemang hos eleverna på Arlandagymnasiet

Utbildning: Visa alla

Miljö Visa alla

Smart tänkande inom energisektorn

Smart tänkande inom energisektorn

Energidebatten i media handlar mycket om kärnkraftens framtid, vårt fossilbränsleberoende och skiftet till håll bara energikällor som sol, vind och vatten. Ganska lite handlar om den redan omfattande energioptimering som pågår i samhället varje dag.…

Vård/Omsorg Visa alla

Vård för framtiden med Norrtäljemodellen

Vård för framtiden med Norrtäljemodellen

NORRTÄLJE KOMMUNS största arbetsgivare, vårdbolaget TioHundra, är ett unikt samarbete mellan kommun och landsting. Nu satsar man på framtiden genom…