Almnäs blir logistikcenter

0
152

På det gamla regementsområ- det Almnäs i Södertälje växer just nu logistik- och verksam- hetscentret Stockholm Syd fram. Redan idag finns flera verksam- heter på plats men om allt går som planerat ska området bland annat bli ett av Sveriges främsta logistiknav. 

På ömse sidor om kommungränsen mellan Södertälje och Nykvarn ligger Almnäs och Mörby som tillsammans bildar området Stockholm Syd. Här ska under de närmaste åren ett ledande logistik- och verksamhetscenter, Stockholm Syd, växa fram. Bakom projektet Stockholm Syd står kommunerna i Södertälje och Nykvarn samt företagen Peab och Kilenkrysset.

Det gemensamma målet är att utveckla Stockholm Syd till det naturliga logistik- och verksamhetscentret söder om Stockholm. På Stockholm Syd Almnäs – Södertäljes sida – finns redan idag 20–25 verksamheter etablerade. Detta trots att centret som sådant är i ett ganska tidigt skede. För cirka tio år sedan avvecklades områdets tidigare militära verksamhet.

– Alla sådana här satsningar är på lång sikt och växer fram successivt. Det tar självklart ett antal år att bygga upp ett kraftfullt logistik- och verksamhetscenter, berättar Magnus Bengtsson Exploateringschef Södertälje kommun.

Nyckeln för Stockholm Syds fortsatta utveckling är att nödvändiga trafik- och infrastruktursatsningar genomförs. Nu i höst är det till exempel byggstart för trafikplats Almnäs, en viktig motorväganslutning mellan logistikområdet och E20. Det vill säga en förutsättning för fortsatt utveckling. Den väntas bli klar under 2014.

– Därefter siktar vi på att knyta ihop Mörby och Almnäs berättar Magnus Bengtsson.

Stockholm Syds attraktivitet som framtida logistik- och verksamhetsområde råder det knappast några tvivel om. Området som är 1 000 hektarstort storleksmässigt som Södertälje stad – framhålls i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, just för sitt utmärkta logistiska läge. Här finns närhet till både E4 och E20, Södertälje hamn, och Skavsta flygplats. Dessutom finns möjlighet till anslutning genom stickspår till järnvägsbanan Svea- landsbanan som går rakt igenom logistikområdet.

Södertälje bildades som handelsstad under vikingatiden för tusentals år sedan. Geografiskt ligger Södertälje som en perfekt nod och knutpunkt mellan södra Sverige, Mälardalen och Storstockholm.

DELA
Föregående artikelSkola för livet
Nästa artikelDen smarta staden