Attraktivt att resa kollektivt

0
203

Robert SahlbergEn helt ny bussterminal kommer att
byggas vid Resecentrum. Därmed blir
hela det kollektiva resandet samlat till
en enda punkt som gör det enklare för
resenärerna.
– Framtidens busstrafik måste både
vara miljövänlig och ta hänsyn till resenärernas
behov så att det blir attraktivt att
resa kollektivt, säger Robert Sahlberg,
affärsutvecklingsansvarig och projektledare
för stadstrafiken i Resecentrum.

Som det ser ut idag är resandet utspritt
över Karlstad. Från tågstationen
går det inte att se länstrafikens busstation,
och stadstrafikens närmaste hållplats
ligger dold bakom ett hörn.
– Det är en bit att gå mellan de olika
färdmedlen och det i sin tur skapar
osäkerhet bland resenärerna. När allt
blir lättillgängligt och ligger i närheten
av varandra, kommer det kollektiva resandet
att öka, säger Robert Sahlberg.
Det finns gott om forskning kring
kollektivtrafik som tydligt pekar på att
resenärer inte vill känna sig osäkra när
de kommer till en ny stad. Verkar det för
krångligt, väljer de hellre att ta bilen.
– Vi behöver också vara i framkant
när det gäller ny teknik så att de resande
slipper ta sig an att läsa broschyrer
eller gå in på svårtillgängliga
hemsidor för att få trafikinformation.
Ju mer intuitivt resandet blir, desto
större blir också attraktionskraften, säger
Robert Sahlberg.

Nya Resecentrum öppnar också upp
för möjligheten att skapa en depå för
att ladda elektriska bussar vid Resecentrum
och även skapa särskilda
stråk och påfyllnadsstationer vid flera
hållplatser.
– Vi ser att framtidens resande kommer
att vara helt utsläppsfritt i Karlstad.
Vi har lite mindre bussar i trafik redan
nu som är eldrivna. Utvecklingen går så
rasande snabbt, så den kommer att ha
hunnit så långt när Karlstad C är färdigt,
att vi kan byta ut bussarna till dess.
Det kommer troligtvis att bli billigare
att köra helt elektriskt än med det system
vi har idag, säger Robert Sahlberg.
Att dessutom utveckla området kring
Karlstad C med service och butiker påverkar
kollektivresandet ytterligare.
– Kan man göra lite ärenden medan
man väntar på bussen och på det sättet
minska vardagsstressen, då tror jag
många fler kommer att välja att resa
kollektivt än att ta bilen, säger Robert
Sahlberg.

Text: Cecilie Östby
Foto: Ulo Maasing