ATTRAKTIVT GYMNASIUM i samarbete med näringslivet

0
168

Upplands-Bro gymnasiumETT BEVIS FÖR Upplands-Brogymnasiets
attraktionskraft är
att hela 55 procent av de cirka
800 eleverna kommer från
andra kommuner.

Vi vill erbjuda så många utbildningsprogram
som möjligt, säger rektor
Ulf Peterson. Men vid sidan av de
högskoleförberedande programmen finns en
särskild omsorg om de yrkesinriktade. Det
här är ju ett industritätt område, och vi vill
vara en skola mitt i byn.
Det handlar om utbildning inom teknik,
handel och administration, fordon och transport,
och bygg- och anläggningsteknik. Det
sistnämnda programmet är speciellt genom
att det genomförs i samarbete med branschorganisationen
Maskinentreprenörerna.
– Det är ett mycket lyckat och givande arrangemang,
säger Ulf Peterson.
Idag deltar 37 elever i den treåriga utbildningen.
Alla utom en är killar, vilket väl säger
en del om könsfördelningen i anläggnings-
och maskinförarbranschen. Byggoch
anläggningsprogrammet är det allra dyraste,
då varje elev kostar 167 000 kronor.

Arbetsmarknaden för dem som genomgår
den här utbildningen är mycket god, och
då en del av programmet är förlagt ute på
företagen är det inte ovanligt att elever har
anställning säkrad redan innan de lämnar
skolan.
Ulf Peterson har inte från något politiskt
läger hört kritik för att skolan samarbetar
med näringslivet i utbildningen, tvärtom.
Det finns en samfälld entusiasm.
– Maskinentreprenörerna är ju inte ett företag,
utan en branschorganisation för företag
med anläggningsmaskiner. Vi har ett
non- profitavtal med dem, och jag måste
säga att samarbetet sköts alldeles utomordentligt
bra. Riksdagens utbildningsutskott
besökte oss för att studera vår modell.
Han understryker vikten av att utbildningen
är anpassad till arbetslivets krav.
– Jag tror att det finns ett stort behov av
att skolan samarbetar med arbetslivet för att
säkra kvalitéten i utbildningen. Det är ett
sätt att alltid ha tillgång till de senaste kunskaperna
– ett nödvändigt komplement då
fast anställda lärares kunskaper delvis kan
bli omoderna på längre sikt.
Skolan står inför en hel del förändringar i
och med att kommunen expanderar, bland
annat genom stora ombyggnader för att få
fler och rymligare lokaler. Två nya utbildningar
startas nästa år, och dessutom skapas
parallellklasser i naturkunskap och ekonomi.
När byn växer måste skolan i dess mitt
följa med.
Text: Anders Mathlein | Foto: Rosie Alm