Klätterhall på OS- nivå

Klätterhall på OS- nivå

Bättre hälsa – bättre ork – bättre studier. Enkel matematik som gäller alltjämt. Campus Umeå har i dag en stark idrottsprofil med de möjligheter studenter, lärare och forskare – ja, alla Umeåbor – har att hålla sig i form i idrottsföreningen IKSU. Med tre anläggningar i staden, devisen ”Ett friskare och starkare Umeå” och 22 […]

Stort intresse för lägenheter med milsvid utsikt

Stort intresse för lägenheter med milsvid utsikt

Rekab Entreprenad är flitiga byggare runt om i Umeå. Bostadsrätter på Tomtebo vid Nydalasjön. Lägenheter vid Haga Centrum. Lägenheter och parhus på Grubbe. Lägenheter i nya stadsdelen Sandåkern. Lägenheter och radhus på Bölesholmarna. Bostadsrätter i centrala Sävar … för att nämna några. – Det stora bostadsprojektet just nu är två 11-våningshus vid älven, med utsikt […]

Vi bygger hus och hälsa!

Vi bygger hus och hälsa!

Västerbottens läns landsting bygger både hus och hälsa! Det är därför vi nu får världens smartaste tandklinik, därför som psykiatrin på Norrlands universitetssjukhus är ett unikt utvecklingsprojekt och därför vi har ett energisystem som sparar miljoner. Att vara Sveriges bästa universitetssjukhus förpliktar. Det ställer krav inte bara på Umeå utan på alla länets tre sjukhus, […]

Samråd – en chans att påverka

Samråd – en chans att påverka

”Kommunen bygger” är en ofta återkommande rubrik i medierna, men den stämmer sällan. Det är byggbolag och fastighetsägare som bygger bostäder. Kommunen anlägger infrastrukturen, gator och torg, så att bostadsområdena blir möjliga. Däremot anvisar kommunen mark och ger riktlinjer för hur man tänker sig att ett område ska se ut. Innan kommunen kan ge klartecken […]

Så planeras Universitetsstaden Smart City

Så planeras Universitetsstaden Smart City

  Umeå universitet tillsammans med sjukhuset är i dag norra Sveriges största arbetsplats med runt 40 000 besökare varje dag och 3 000 övernattningar. – Hela området växer snabbt och målet är att det ska växa smart, säger Carina Aschan, Umeå kommuns projektledare för området. Vi vill gärna erbjuda pendlarna möjligheter att stanna kvar.   […]

Nydala sjöstad har hållbarhet i fokus

Nydala sjöstad har hållbarhet i fokus

I dag finns det bara skog mellan Kolbäcksvägen och Nydalasjön. Om några år ska det växa fram en helt ny stadsdel här. Nydala sjöstad. – Det spännande är att vi kan planera för hållbarhet redan från början, säger Johan Sjöström, mark- och exploateringsingenjör inom Umeå kommun. Mycket av Umeås tillväxt sker just nu österut; Universitets- […]

ÅF växer snabbt för Umeås framtid

ÅF växer snabbt för Umeås framtid

Med stor sannolikhet har du varit i kontakt med ÅF mycket mer än vad du tror. Gamla anrika ÅF är i dag ett av Europas största teknikkonsultföretag som varje år genomför projekt som formar en bättre framtid i mer än hundra länder. I stort som smått. Från självkörande bilar och hållbara energilösningar till att du […]

Umeås sex strategier för hållbar tillväxt

Umeås sex strategier för hållbar tillväxt

Umeå växer snabbt, även med europeiska mått, och målet för kommunen är 200 000 invånare senast 2050. Nästan alla Sveriges kommuner vill få fler invånare då befolkningstillväxt förväntas bidra till ekonomisk tillväxt. Utan tillväxt blir det stagnation. Utmaningen är att styra utvecklingen hållbart ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Umeå kommun har sex stycken utvecklingsstrategier […]

1 2 3 122