Barkarbystaden Kan bli Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel

0
277

Jenny ÅngmanBarkarbystadens tredje etapp är
med 5 000 bostäder Sveriges hittills
största detaljplan. Den är en
av tolv pilotprojekt i nätverket
Citylab Action, som syftar till hållbar
stadsutveckling och gör det
möjligt att hållbarhetscertifiera
hela stadsdelar.

Hållbarhet och höga miljöambitioner
är självklara delar i Järfällas
samtliga stadsutvecklingsprojekt. Med de
stora volymer av stadsmiljöer som ska
byggas i Barkarbystaden var steget därför
inte långt till att gå med i nätverket
Citylab Action.
– Det är en svensk modell för hur man
planerar och bygger långsiktigt hållbara
stadsdelar. Vi lär oss mer, utbyter erfarenheter
och idéer med varandra, samtidigt
som vi tillsammans från de olika projekten
driver på utvecklingen med tuffa hållbarhetsmål,
säger Jenny Ångman, miljöstrategisk
chef Järfälla kommun.
Syftet med Citylab Action är att vara
en guide i konkreta stadsutvecklingsprojekt.
Möjligheten finns också att hållbarhetscertifiera
de deltagande projekten.
För Järfällas del handlar det som sagt om
Barkarbystadens tredje etapp, som med
5 000 bostäder därmed kan bli Sveriges
första hållbarhetscertifierade stadsdel.
– Men det är ju ingen tävling, betonar
Jenny Ångman, som i Citylab Action ser en
stor möjlighet att strukturera upp Barkarbystadens
hållbarhetsmål ännu mer, både
med styrning och med uppföljning.

Hållbarhetsaspekten i planeringen av
Barkarbystaden är alltså inte ny. Den fanns
med redan i det övergripande gestaltningsprogrammet
för Barkarbystaden, som togs
fram 2012. Det vill säga, flera år innan beslutet
om att gå med i Citylab Action.
– Vi har haft höga miljöambitioner
med tuffa hållbarhetsmål för Barkarbystaden
redan från början och hade därför
ett bra avstamp mot Citylab, säger Jenny
Ångman.

Det handlade bland annat om energieffektivitet,
hållbara transporter, biologisk
mångfald och dagvattenhantering. Just dagvattenhantering
är, förklarar Jenny Ångman,
en stor utmaning i alla stadsutvecklingsprojekt.
Inte minst på grund av EU:s höga och
tydliga krav på vattenkvalitet. Här har den
stora dammen i Barkarby stadens nyanlagda
stadspark – Kyrkparken vid Järfälla kyrka
– stor betydelse. Målet är att med parken
och dammen ta hand om dagvattnet på ett
bra sätt och samtidigt skapa en innehållsrik
och vacker parkmiljö.
– Vi har valt växter som gynnar biologisk
mångfald och som gör området attraktivt
för både fåglar, insekter och groddjur.
Självklart även för människor, säger
Jenny Ångman som poängterar att Kyrkparken
bara är en av flera insatser för bra
vattenkvalitet och hållbara livsmiljöer.

Grundläggande handlar det om framtiden,
att med höga krav skapa en levande
stad för människor att bo, trivas och leva
i. En stad med god social sammanhållning,
trygg livsmiljö, attraktivt stadsliv,
resurshushållning och att staden inte ska
ha någon negativ påverkan på miljö och
klimat. På sikt handlar det om en klimatpositiv
stad.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm