Boende erbjuds klimatsmart förvaltning

0
249

Slättö Projektutveckling AB skapar
möjligheter för att underlätta för
hyresgäster och boende att leva
klimatsmart.

En stark vision som driver Slättö
är att vara klimatsmarta, både
i sina materialval och i att bidra
till att kunderna ska kunna välja
miljövänliga transportsätt, säger Johan
Hultman, projektchef.
I nya bostadsområdet Brunnshög,
utanför Lund, kommer dessa visioner
att få flera uttryck. I entrén kommer
man att installera informationstavlor
med spårvagnsavgångar. Det
kommer också att erbjudas bilpool
och cykelpool till hyresgäster, för att
på så sätt minska bilanvändningen.
Slättö Projektutveckling AB är Slättökoncernens
bolag för egenutvecklade
bostadsrättsprojekt. Bolaget är ett systerbolag
till Slättö Förvaltning som är
en fastighetsförvaltare med värden
som enkelhet och trygghet och samtidigt
modernt och klimatsmart.
Nu blir Slättö Projektutveckling en
viktig del utbyggnaden av Brunnshög.
Slättö Projektutveckling tar vara
på de erfarenheter och den kompetens
man skaffat sig hos sitt systerbolag
Slättö Förvaltning AB.

Flera av Slättös egenutvecklade fastigheter
har försetts med speciella kylrum
där man i samarbete med
Mathem erbjuder sina hyresgäster
fria leveranser och inflyttningskassar
med mat. Detta kommer man att
titta på även för Brunnshög.
En stor anledning till varför man
tar bilen till jobbet är för att kunna
handla mat på vägen hem. Med detta
koncept slipper man bilen och spar
tid åt hyresgästerna.
– En del i ett klimatsmart samhälle
är att slippa onödiga transporter.
Om vi vill att de boende ska tänka på
miljön, får vi bidra med bra lösningar
med samarbeten med viktiga partners,
säger Johan Hultman.
Fastigheterna kommer att producera
sin egen el genom solcellspaneler
på taket.
Utöver den fysiska miljön är även
den sociala gemenskapen viktig för
trivseln i ett bostadsområde med fler
möjligheter till granngemenskap.

I radhusområdet i södra Lund kommer
man till exempel att bygga en
vinterträdgård som grannarna får
använda gemensamt. I Brunnshög
kommer det att erbjudas odlingslotter
där man kan odla grönsaker och
prydnadsväxter. Dessutom kommer
det att finnas en gemensam takterrass
så att alla boenden kan ta del av utsikten
från Lunds högsta punkt.
– Vi vill ta ansvar för vår framtid
och bli förknippade med att skapa
förutsättningarna för att våra kunder
också kan bidra med det i sitt boende,
säger Johan Hultman.