Det nya logistiska navet Stockholm Syd Almnäs

0
119
Foto: Erik Mårtensson

Två av Peab Fastighetsutveckling AB:s just nu pågående större projekt i Stockholmsregionen finns i Södertälje. Ett av dem är omvandlingen av Almnäs, ett tidigare regementsområde på gränsen mellan Södertälje och Nykvarn, som i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekas ut för sitt utmärkta läge för logistik och transportnäringen.

– Vi såg potentialen att skapa en ny logistisk knutpunkt i området, inte minst utifrån det faktum att logistikverksamheter tenderar att trängas ut från Stockholm på grund av allt dyrare markpriser, säger Stefan Liljebris, regionchef Peab Fastighetsutveckling AB.

Ja, här kan man verkligen tala om ett alldeles utmärkt stra- tegiskt läge. Eller vad sägs om direkt anslutning till E20 och E4 med 30 minuter till Stockholm, 45 minuter till Skavsta flygplats samt närhet till Södertälje hamn. Som om det inte vore nog går Svealandsbanan rakt igenom området med ett industrispår, dock inte på Peabs mark.

Med andra ord, kan man tänka sig ett bättre läge för en så kallad kombiterminal nära Stockholm? Som bäst pågår också bygget av en ny trafikplats, rakt in i Almnäs från E20. När den står klar nästa höst förbättras alltså tillgänglig- heten till området än mer.

Konceptet – Stockholm Syd – förklarar Stefan Liljebris, är en gemensam satsning man gör till- sammans med fastighetsbolaget Kilenkryssen och kommunerna Södertälje och Nykvarn. Det som möjliggjorde Peabs investering i området var fastighetsbolaget Vasallens försäljning av före detta regementen runt om i landet.

– Vi köpte loss före detta Ing. 1, Almnäs förra året i ett paket med ett antal andra områden runt om i landet. Här finns skräddarsyd- da lokaler för olika ändamål som redan är delvis uthyrda. Men här finns också stora ytor exploate- ringsbar mark som vi planerar att bebygga i takt med efterfrå- gan, säger Stefan Liljebris.

Eftersom det handlar om en nedlagd regementsanläggning finns såväl logement, kansli- byggnader samt garage, verk- städer och förråd, väl passande för just transportnäring och logistik, men även för depåer och mellanlager för exempelvis bil- och fordonsindustrin. Här finns också en stor mäss från militärtiden, berättar Stefan Liljebris.

Det vill säga ypperliga loka- ler för till exempel expo/mässor, utbildningar och restaurang- verksamhet. Totalt handlar det om 63 000 kvadratmeter lokalyta som på sikt kan komma att för- dubblas med nya logistikbygg- nader allt efter hyresgästernas önskemål, från 1 000 kvadrat- meter och uppåt.

– Här behövs självklart olika typer av stödjande verksamhe- ter, verksamhetsknuten handel, servicefunktioner och restau- ranger. Det finns en befintlig hotellbyggnad som kan innebära övernattningsmöjligheter. En sak är säker, det finns ett stort intresse att etablera sig här. Flera företag vill bygga och är där- för angelägna om att detaljpla- nerna blir färdiga så snart som möjligt, säger Stefan Liljebris, som poängterar att området Stockholm Syd Almnäs är så pass stort att det kommer att ta tid att fylla fullt ut, minst fem till tio år.

– Här behöver företagen inte trängas som i Stockholm, samti- digt som man ändå har allt inom räckhåll.

DELA
Nästa artikelGammal stad får ny form