DIÖS SATSAR HÖGT I UMEÅ

0
289

DIÖS FASTIGHETER HAR HÖGA PLANER FÖR UMEÅ. FLERA VÅNINGAR HÖGA OM MAN
PRATAR I BOSTADSTERMER. EFTER ETT PAR UPPMÄRKSAMMADE FASTIGHETSFÖRVÄRV ÄR DIÖS
I DAG DEN MEST DOMINERANDE AKTÖREN I UMEÅ OCH FÖRETAGET HAR SIKTET TYDLIGT
INSTÄLLT PÅ FRAMTIDEN – ATT VARA MED OCH UTVECKLA UMEÅ STAD.

Förra året köpte Diös 13 fastigheter i Umeå, flera av dem välkända för Umeåbon; Thulehuset,
fastigheten där Länsstyrelsen ligger, MVG-gallerian och huset där hovrätten håller till. I somras
gjorde företaget ytterligare två fastighetsaffärer och tog därmed också över de två fastigheterna intill
Thulehuset där bland annat Fitness 24 Seven ligger och fastigheten där First Hotell Dragonen finns.
– Umeå genomgår nu en väldigt spännande stadsutveckling och vi vill aktivt vara med i den
utvecklingen och koncentrerar oss därför på centrumnära fastigheter, säger Göran Fonzén,
affärsområdeschef Västerbotten och stationerad på Storgatan i Umeå.
– Vi ser stora möjligheter att utveckla de här kvarteren i området kring Västra Esplanaden som ju
står inför en stor förvandling från genomfartsleder till en än mer stadslik karaktär. I dag har vi åtta
fastigheter från älven och uppåt.
Diös planerar dessutom för en påbyggnad av Sagagallerian, men också för ett helt nytt 11-våningshus
intill med hyresrätter. Även för Wasagallerian vid Vasaplan, där Systembolaget nu ligger, planeras
det för påbyggnad och även där ett nytt 11-12 våningshus som kan ge närmare 95 nya lägenheter.
– När en stad som Umeå ska utvecklas är det förtätning som gäller och då ser man mer på höjden
än bredden, säger Göran Fonzén. När husen både får kommersiella lokaler och plats för verksamheter
i botten tillsammans med bostäder bidrar till att göra centrala Umeå betydlligt mer levande.
De mer exakta konturerna diskuteras nu med kommunen som gör detaljplan.
– Processen pågår, men jag hoppas vi är klara senare i höst så att vi snart kan börja bygga.
– När det gäller Thulehuset som ju har en stor innergård med ansiktet mot älven gäller det att
hitta den rätta hyresgästen som kan ta tillvara området på bästa sätt.
– Vår blick sträcker sig långt fram i tiden, säger Göran Fonzén. Vi har en väldigt stor tro på Umeås
tillväxt och ser stora möjligheter att kreativt få bidra till den utvecklingen.
#enkla #nära #aktiva