En fossilbränslefri korridor från Sverige till Norge

0
243

SupermiljöbilJust nu pågår arbetet med att
skapa en fossilbränslefri region.
Ett stråk från Sundsvall, genom
Östersund vidare till Trondheim.

Under fjolåret hade Jämtland högst andel
nyregistrerade supermiljöbilar i landet och i
Östersunds kommun fördubblades antalet
elbilar som nu är en vanlig syn på stadens
gator. Ett resultat av bra laddmöjligheter. I
kommunen finns bland annat norra Europas
första snabbladdstation och 92 publika
laddpunkter.
– Vi har det riktigt bra ställt, men bra kan
alltid bli bättre, säger Anne Sörensson, projektledare
på Grön Trafik, Östersund kommun.
Östersund har fått utmärkelsen Sveriges
bästa elbilskommun och är nu med i den
stora satsningen Green Highway. En 450
kilometer lång fossilbränslefri transportkorridor,
från Sundsvall via Östersund till
Trondheim.
– Tanken är att skapa en korridor där
människor och gods transporteras på väg,
till sjöss eller tåg utan fossila bränslen, säger
Anne Sörensson. Poängen är att bidra
till minskad klimatpåverkan och skapa affärsmöjligheter,
hållbar tillväxt och en attraktiv
miljö för turister och boende.
Vid sidan av städerna Östersund, Sundsvall
och Trondheim (SÖT) deltar ett flertal
företag och offentliga aktörer. Samarbetet
sträcker sig geografiskt från Bottenhavet
till
Norska havet, genom tre regioner och två
länder.

Sedan projektet drogs igång 2008 har en
hel del hänt, med såväl kommunala som privata
initiativ och satsningar. Exempelvis
kraftbolagen Jämtkraft och Sundsvall Elnät
har varit drivande och totalt finns det numera
närmare 800 laddpunkter för elbilar
utmed vägen. För Östersunds del pågår just
nu flera initiativ som ska bidra till det långsiktiga
fossilbränslefria målet.
– En satsning på 6,5 kilometer expresscykelväg
och laddinfrastruktur för sex elbussar
samt uppsättande av laddinfrastruktur
på landsbygden är de mest aktuella just
nu. Men det är bara början, säger Anne
Sörensson och avslutar med att berätta att i
Trondheim kommer norra Europas största
anläggning för flytande biogas (LBG) samt
en vätgasmack att öppnas under 2017.
Sundsvall och Östersund har också gemensamma
planer på att börja tillverka biogas.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Göran Strand