Fantastiskt år med Kattegattleden

0
136

KattegattledenHavsnära och stora upplevelser Som destinationsutvecklare på
Halmstads kommun arbetar Anna
Karlsson med cykelleden Kattegattleden
som invigdes i juni förra året. Leden
går mellan Helsingborg och Göteborg
och bjuder på vacker natur, kulturupplevelser
och goda möjligheter att äta
och sova gott.

Att förbättra för turister och kommunens invånare
har gått hand i hand. När vi planerade
för Kattegattleden såg vi över den befintliga infrastrukturen
för kommuninvånarna och många
har nu fått en bättre cykelväg till arbete och skola,
säger Anna Karlsson.
En och annan har säkert funderat över vad
siffran 1 på Kattegattledens skyltar står för.
− Kattegattleden är Sveriges första nationella
cykelled, där av märkningen. Leden uppfyller
Trafikverkets säkerhetskriterier och går framför
allt på cykelvägar och gamla landsvägar.
Anna Karlsson är mycket nöjd när hon summerar
Kattegattledens första år.
− Det har varit fantastiskt! Leden har fått
mycket uppmärksamhet i utländsk press, och
ungefär fyrtio procent av de tillfrågade företagen
kring leden upplever att andelen cykelturister
ökade 2015. Hela nittio procent av företagen
anger att de avser att satsa på cykelturister framöver.
Det är jätteroligt att så många företagare
ser nyttan av att vi har en nationell cykelled runt
knuten, och att de faktiskt använder sig av möjligheten
att göra business på den.
Text: Eva Annell
Foto: Patrik Leonardsson