Flemingsbergsdalen – Skanska bygger stadens nya centrum

0
350

Det nya Flemingsberg håller på
att förvandlas från förort till stad.
Runt 50 000 människor rör sig
här dagligen. De bor här, studerar
här eller arbetar här.
Fram till år 2035 planerar Huddinge
kommun för ytterligare
12 000 bostäder och lokaler för
ytterligare 20 000 arbetsplatser.
Flemingsbergsdalen kommer att
bli en stad som lever dygnet runt.

– Målsättningen är att bygga en ny stadsdel
med ett centrum för Flemingsberg
som erbjuder allt från bostäder till shopping,
restauranger, kultur och nöjen, säger
Ola Bergsten, chef i Skanska för projektutvecklingen
av Flemingsbergsdalen.
Det är ingen tillfällighet att just Skanska
är så involverad i planerna och utvecklingen
för området i Flemingsberg. Skanska
äger stora delar av marken i Flemingsbergsdalen
i det som ska bli Flemingsbergs
nya centrum.

I takt med att Karolinska Institutet,
KTH och Södertörns högskola utvecklas
växer också intresset för att utveckla området
och både kommunen och Skanska
ser potentialen. Under de senaste åren
har Flemingsberg fått ett nytt rättscentrum,
Campus Flemingsberg växer stadigt
och Karolinska Universitetssjukhuset
har påbörjat en större ny- och ombyggnation.
– Stockholm växer och södra sidan
både kan och vill avlasta innerstaden.
Den övergripande visionen för Flemingsbergsdalen
är att den ska bli en levande
stadsdel med egen identitet och blandat
innehåll. Här kan människor bo nära naturen
och ändå bara ha knappt 20 minuter
med pendeln in till Stockholm City.
Flemingsbergs station är en viktig
knutpunkt för många pendlare, både till
Södertälje och Stockholm. Här planerar
trafikverket nya spår för att bygga bort
getingmidjan i södra Stockholm.

Parallellt med utbyggnaden av järnvägen
planeras en ny infart till Riksten och
en ny trafikplats vid Högskolan. Målet är
även ett sammanhållet gång- och cykelstråk
mellan Flaggplan och Hälsovägen.
Ett framtida Flemingsbergs resecentrum,
med Spårväg syd, kan bli det pulserande
hjärtat för hela kollektivtrafiken på
Södertörn och inom 15 år kan Flemingsberg
ha blivit en knutpunkt för cirka
600 000 personer.
– Flemingsberg kommer att bli en tätbebyggd
stad med goda kommunikationer
och god service, säger Ola Bergsten.

Skanska satte spaden i marken i november
2014 till det som idag är det färdiga
ICA Maxi Stormarknad och de drygt
180 lägenheterna som ligger intill. Ovanpå
ICA Maxi färdigställs just nu en sporthall
i tre plan, med en bruttoyta på 6 000
kvadratmeter, som kommer att ha två
planer för handboll, basket, innebandy,
badminton, läktare för cirka 500 åskådare
och café. Invigning till hösten.
Ovanför ICA på framsidan mot Regulatorbron
är ett Long Stay Hotell med 200
rum och en medicalfitnessanläggning,
med fullstort gym och 30-talet behandlingsrum,
klart för invigning under hösten
2017.Bredvid det planeras för ännu ett kvarter
med runt 230 lägenheter och ett vårdboende.
– Vi har ytterligare några byggrätter
här i området så vi lär fortsätta bygga här
i alla fall 8 till 10 år till.

Ola Bergsten tror dock inte att det i huvudsak
är bostäder som kommer att byggas
just i det här centrumområdet utan
snarare möjligheter för handel.
– Utvecklingsarbetet av Flemingsbergsdalen
är en pågående process och
görs tillsammans med kommunen och vi
har flera olika scenarier uppe på bordet i
olika workshops. Här kommer till exempel
att finnas en ökad efterfrågan på kontorsplatser
för det kluster som växer på
campusområdet.
– Med fler människor ökar också efterfrågan
på bra matställen, kultur och
nöjen.
– Allt det här är saker vi diskuterar i
parallella scenarier med kommunen och
inte minst i medborgardialog med invånarna
här.
– Flemingsbergsdalen är ett så stort
projekt i sin helhet att vi måste planera
och bygga det i olika etapper, byggkloss
för byggkloss så att säga.

Under byggtiden kan det upplevas rörigt
här, kvällstid kan det vara lite skrämmande
att promenera genom en jättelik
byggarbetsplats som sträcker sig över ett
så stort område och som samtidigt ska
fungera för kommunikationer, men nyligen
tog Skanska initiativ till en ”trygghetsvandring”
i området.
Under en vandring tillsammans med
invånare och andra byggbolag gick man
igenom området, bytte ogenomskinliga
höga plank mot nätstaket, ändrade belysning
och högg bort sly.
– Tre till fyra byggår är i vår värld inte
mycket, men för den boende i kvarteret
känns det som en väldigt lång tid av bök.
– När det här sedan börjar bli klart
kommer alla att få se en ny pulserande
fantastisk mångkulturell stadsdel, en plats
med liv från tidig morgon till sen kväll,
med nya spännande mötesplatser med ett
myller av gamla och nya Flemingsbergare,
studenter, forskare och inresande, äldre
och unga, säger Ola Bergsten.